Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Tiež máte doma kapra?

MK 2016

Po roku to to máme znovu! Opäť nás čaká mládežnícka konferencia v Banskej Bystrici
19. - 21. februára 2016
s nabitým programom. Nenechaj si ujsť témy od výnimočných rečníkov, možnosť stretnúť sa s mladými z iných zborov. Taktiež stretnúť bratov a sestry z poza rieky Moravy. Prípravný tím Víta dobrovoľníkov s tričkom zdarma, pridaj sa tiež medzi ochotných a prilož ruku k tomuto dielu, aby všetci prítomní spoznali nášho milujúceho Pána!


Novinky môžte sledovať tiež o udalosti na Facebooku! Lajkujte, zdieľajte pozývajte!

Darčekový dejchánek


Darčekový dejchánek bol zas plný očakávaní a príjemných prekvapení. Ďakujeme všetkým ochotným, bola to sranda, a Marvelovi za koláčiky :)

Všetky darčeky potešili a určite nikto nezabudne na darček od Rada, ktorý Peťovi daroval minigolf na záchod 

Nemenovaný P.S. dokonca venoval čas, aby rozplietol klbko darovania a dostávania darčekov, keďže nie každý sa musel prezradiť, tu je jeho schéma, predpokladá sa, že je správna :) Môžete zistiť, kto vám dal, ak ste to ešte nezistili :)Pre majstrov, ktorí sa pokúšali otvoriť truhličku s pokladom pre Tamaru, tu je správny postup :)


Na konci darčekového nás čakalo prekvapenie :) Tu je link na Mládežnícke video 2015 :)

Vidíme sa vo štvrtok večer v zhromku, po oficiálnom programe sa pomaly popresúvame do Resetu, kde osláviem koniec roka :)

Mládežnícky vianočný večierok

Priatelia, aj tento rok sme sa stretli pred Vianocami na spoločnej akcii, a k rodinným oslavám sa pridala aj mládežnícka. Jedlo tieklo zo stolov a pitia sa sypali z fliaš a bolo nám dobre :)  

Každý sme si zrekapitulovali, za čo sme boli vďační tento rok (niekto za niečo a niekto za všetko) a na záver sme ozdobili nový, živý, majestátny a magnificentný vianočný stromček. 

Počas hodovania sme oslávili Sárine narodeniny :)

(Fotky z večierku)

Chystajte darčeky na darčekový dejchánek a tešte sa na malé prekvapenie (okrem fake darčekov), ktoré Vás tam čaká :)


Mgr. Martin Tobák, 12.12. 2015 - Rozhodovanie

Mládež začínala výnimočne včas, čítaním z Božieho slova. Verím, že každý, kto neprišiel načas sa z toho poučí. Pokračovali sme čítaním z Jána a diskutovali sme o udalostiach poslednej večere Pána Ježiša s učeníkmi. K hudobníkom sa pridal ďalší člen a niekoľkými nacvičenými piesňami doprevádzal chválospevy. Chuť spievať Bohu chvály tým neskončila a na vyžiadanie sme spolu spievali ďalšie skladby.

Oznamy:

Najdôležitejšie je ohlásiť sa mládežníckemu tímu s pripravovanou pochutinou na mládežnícku vianočnú hostinu. V prípade potreby budete oslovený ;) Nezabúdajte na osobu, ktorej chystáte super-mega-tuti-fruti prekvapenie na darčekový dejchánek. Čas na prípravu sa neúprosne kráti.


Vyber si dnes,

ako len chceš..

Prvou úlohou počas témy bolo vybrať si na opustený ostrov tie veci, ktoré považujeme za dôležité. "Rozpočet" mal však každý obmedzený a tak sme museli uvážlivo vyberať z ponuky. Rozhodnutia sú dôležitá vec v živote, na svoje rozhodnutia máme vymedzený čas. O jednom z najdôležitejších rozhodnutí si môžete prečítať v liste Rímskym 10, 9-13

"Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený."

Nácvik spevu

Po rýchlom, sladkom, samoobslužnom občerstvení sme sa vrhli na precvičenie niekoľkých krátky piesní. Budeme slúžiť v zhromaždení 25.12. doobeda, dovtedy sa nám tých pár chválospevov snáď podarí lepšie nacvičiť :)

¯La-la-la ¯

Ráchel, 5.12. 2015 - Pohľady kresťanov na Starý Zákon


Mládež 

Chválami počas včerajšej mládeže nás viedol Mačiak. Vďaka za to! 


Po chválach a svedectvách sme mali oznamy :

-bude darčekový ( po mládeži sme si ťahali lístočky) - tak pripravujte skvelé darčeky! Ideálne sú, čo najmenej nákladné a originálne!

-pred darčekovým : 19.12.2015 budeme mať klasicky Vianočný dejchánek - každý niečo prinesie a budeme spolu hodovať za jedným stolom. Kto vie, čo vie priniesť, nech napíše Stele, alebo mládežníckeho tímu.  aby sa vedelo, čo treba poprípade dokúpiť. 
Kto by rád pomohol s výzdobou, nech takisto napíše. Kto vie o nejakom adeptovi na veľký živý vianočný stromček nech sa ozve mne ! Ak máte taký na výrub, alebo viete o dobrom mieste, kde by sa dal zohnať, ozvite sa!  Tento rok pôjdeme v zhromku opäť "naživo" :) 


Ráchel - Kresťanské pohľady na Starý Zákon

Starý Zákon je pre mnohých z nás kontroverznou časťou Biblie. Sú tam povzbudivé pasáže, ako napr žalmy, či príslovia, odkiaľ čerpáme dobré myšlienky,ale aj časti, ktoré popisujú boje a prekliatia, či požehnania Izraelitov, ktoré na nás môžu pôsobiť agresívne a nepochopiteľne, alebo priam mýticky (pasáže Mojžišových kníh, knihy kráľov).

Veľa takýchto častí si neviem vysvetli, tak ich necháme tak, neriešime ich, až kým príde čas, keď sa nad nimi z nejakého dôvodu zamyslieť musíme. Ak sa s nimi nevysporiadame, môže to viesť k duchovným problémom, či k neschopnosti odpovedať na otázky hľedadajúcim. Ako totiž hovorila Ráchel, aj cez zvláštne príbehy k nám Boh môže hovoriť.

Sústredíme sa na 3 pohľady kresťanov na Starý Zákon. Tu sa nám ale otvára otázka, či sa môžeme rôzne pozerať na Starý a Nový Zákon. Tu je pár dôvodov, prečo by to malo byť legitímne : 
- doba vniku oboch zákonov je veľmi rôzna
- autorov Nového Zákona je menej a poznáme ich vcelku dobre, zatiaľ čo na Starom Zákone sa podieľalo viacero autorov a mnohí sú doteraz nejasní,
-zachytené obdobie je v Starom Zákone omnoho dlhšie
- NZ vznikal v období, ktoré sa v pár základných bodoch podobalo dnešku : prostredie, kde vznikal bolo ovplyvnené rímskym štátnym právom, gréckou filozofiou a judaisticko-kresťanským prostredím. Avšak morálne pomery v časoch SZ sú odlišné a ani o nich toľko nevieme. Na Blízkom Východe figurovali v rôznych civilizáciách rôzni bohovia a mytológie, vojny, boje, prekliatia.

--> preto sme sa rozhodli dívať sa na SZ a NZ rôznymi pohľadmi. 

3 Základné kresťanské pohľady na Starý Zákon :


1.doslovný pohľad - napriek tomu, že berieme do úvahy žáner danej knihy zo SZ, berieme text doslovne;
2.významový pohľad - veríme, že Biblia je Božie slovo, ale nemusíme ju brať doslova, hľadáme význam toho, čo je zapísané
3.história viery - SZ vnímame ako históriu viery a židovského národa - Židia zapísali ako vnímali Boha a to, čo písali bolo inšpirované Bohom, ale nezáleží na konkrétnych slovách, keďže si príbehy Židia niekedy vymýšľali sami, aby poukázali na to, aký je Boh, ale na odkazoch, skrytých v príbehoch;

Na niekoľkých príbehoch nám Ráchel ukázala, že všetky tri pohľady vedú väčšinou k tomu istému  : k tomu, čo sa nám Boh snaží cez SZ ukázať.V príbehu o stvorení sveta 1.skupina tvrdí, že stvorenie trvalo 24hodín*6dní, tvrdia, že ak to spochybníme, môžeme potom rovno spochybniť všetko. Druhá skupina to vníma tak, že šlo o dlhé časové úseky, ale podstata stvorenia je zachovaná. Tretia skupina tvrdí, že došlo k big bangu aj k evolúcii, ale boli riadené Bohom. Všetky 3 pohľadny majú svoje argumenty (všetky majú aj viac aj menej validné), ale hlavné je, že všetky tri sa zhodujú že : Boh stvoril Zem, Boh ju stvoril Slovom. Odkaz je zahovaný.

V príbehu o Noem a jeho arche sa tiže nájdu všetky tri skupiny. Prvá tvrdí, že potopa naozaj zasiahla celý svet, druhý tvrdí, že potopa bola len lokálna a tretí, že tento mýtus si židovský národ prebral od okolitých národov. Pointa ale ostáva stále tá istá, ktorú sa snaží príbeh povedať, a to že Boh potestal zlo, ale pomohol verným.

Komplikovaným príbehom, ktorý sme si takto aj s argumentmi rozobrali bol príbeh Jozueho a židovského národa, ktorý putoval k zasľúbenej zemi, a keď tam dorazil, tak vyvražďoval  a likvidoval okolité mestá,c ez ktoré prechádzal.
Takže pointa? Nebojme sa zmeniť pohľad na dané udalosti a Starý Zákon, odkaz bude stále ten istý. Nebojme sa a študujme tieto príbehy, hľadajúc, čo nám cez ne Boh chce povedať.Po téme sme si robili sendviče so sendvičovačmi a potom sme zapínali a yvpínali čerpadlo. Dopriali sme aj niekoľkým korytnačkám, aby sa najedli zo šalátiku! (Soundtrack)

Vidíme sa o týždeň!!!

Team deathmatch (indoor)

AoE2 v telocvični


Ahojte mládež!

Určite si mnohí pamätáte na nezabudnuteľné zážitky z táborových zápolení s mečmi pri chate.


Chuť zmerať si sily a odreagovať sa na záver týždňa mali jedenásti bojovníci, ktorí tasili meče a urputne bojovali o výhru v každom boji. Boje skončili tesnou porážkou po takmer dvoch hodinách zápolenia, volejbalovým výsledkom 25:21.


Pozrite si fotky z hry o život, v podaní Nesvadských mládežníkov!

14.11. Pali K. - Reformácia

Túto mládež sme začali s rekordným omeškaním 32 minút. Napriek tomu, nikto neodišiel pobúrený :D

Chválami nás viedol Marcel s Mačiakovým doprovodom a boli veľmi požehnané. 

Pali nám porozprával stručne o vybraných historických udalostiach, ktoré viedli k reformácii v cirkvi, ktorá bola kedysi formálne jednotná. 
Od Ježiša a jeho učeníkov, cez apoštolov, apoštolských otcov, apologétov až po reformáciu Pali hovoril o vývoji myslenia. Poukazoval nám aj "podobizne" významných reformátorov, aby sme si ich lepšie zapamätali.

Neskôr sa sústredil na rozdelenie cirkvi na katolíkov a protestantov a aj rozdelenie evanjelikálnych cirkví. O pôvode kalvinistov, luteránov, anabaptistov a nakoniec aj baptistov. Zistili sme, že náš pôvod je v puritánoch a naše vyznanie je formulované ako 2. londýnske vyznanie. Nakoniec odlíšil vieru katolíkov a protestantov cez verše o viere a skutkoch a tom, ktoré z nich má aký význam a ktoré by malo byť primárne a ktoré sekundárne. 

Počas svedectiev sme sa bavili o našich chorých, vážnejšie, aj menej vážne, aby sme na nich mysleli v modlitbách. 

Z oznamov : bude darčekový, do soboty sa treba nahlásiť Gabike B. :) Zapojte sa, je vysoká šanca získať skvelý darček!

 Tešíme sa na stretnutie tento týždeň, po Palim K. bude mať tému druhý bývalý člen mládežníckeho tímu Filip B. :)

Volejbal!

 Drahí priatelia, touto formou propagačných materiálov k volejbalu, by som vo vás rada prebudila túžbu zahrať si niekedy a dúfam, že si čoskoro zahráme spolu!

Mládežnícky volejbal (niekedy) v piatok o 20:30!!!!

:) :)


Nový mládežnícky tím

 Predstavujeme vám nový mládežnícky tím, ktorý bol zvolený túto sobotu:
Stela Gogolová
Radoslav Uhrin
Pali Barkóczi
Tamara DjuricPali Hanes - Alkohol v Biblii
Pali Hanes nás túto sobotu návštivil v Nesvadoch, aby splnil úlohu zadanú naším zborom : ozrejmiť prítomnosť alkoholu v Biblii. 

Po prednáške, ktorá mala dve časti nasledovala diskusia, v ktorej sa mohli anonymne, alebo aj verejne, klásť otázky. Väčšina ľudí však uprednostnila možnosť osobného rozhovoru, po ukončení oficiálneho programu.

1.časť - metódy získavania informácií o alkohole v Biblii

1.Lingvistická metóda
     Hľadá pôvodný význam slova cez výkladové slovníky konkrétnych jazykov : hebrejčiny, gréčtiny, aramejčiny. Je viacero slov opisujúcich víno, niektoré označujú alkoholické víno a iné  mušt. 
2.Gramaticko-historická metóda
     Prihliada na to, aký bol význam daných slov v konkrétnej dobre, aké boli ich súvislosti.
3.Literárna metóda 
     Zameriava sa na  iné miesta, kde sa alkohol spomína : frazeologizmy ("víno vášne" Zj.Jána), literárne zdroje iných kultúr - rímskej, gréckej - ak neexistoval výklad z hebrejskej, hľadal sa význam v nich.
4.Teologická exegéza (odborný výklad)
     Výklad textov Biblie, konkrétny príklad : ak je víno hriech, Ježiš by ho nebol vyrobil na káne galilejskej,...


2. časť - konkrétne príklady v Biblii

Pozitívne vyjadrenia o víne:
--> 4. Moj 18/12 - najlepšie víno prinesieš Hospodinu
-->1.Kor 10/16 - večera Pánova
-->5. Moj 14/26 - keď sa ti darí, choď a kúp si, čo sa ti žiada, víno,.... a raduj sa pred Hospodinom
-->1.Tim 5/23 - nepi už len vodu ale pre svoje choroby užívaj aj trochu vína
Negatívne vyjadrenia o víne:
-->Jer 35 - otec zakázal synom piť víno, aj keď to mali dovolené od Hospodina
-->Hozeáš 4/11 - víno a mušt odoberajú môjmu ľudu rozum
-->Prísl 20/1 - víno je posmievač, nie je múdry nik, koho premôže
-->Ef 5/18 - A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale napĺňajte sa Duchom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najväčší rozpor : Ján 2. - kána galilejská - jazykové hľadisko - podľa významu slova ide o alkoholické víno alebo mušt?
                                                                   - teologické hľadisko - bolo to víno alkoholické? je alkohol hriech?

-->Rozhodujúci je náš vzťah k Ježišovi, nie k alkoholu (Kol 2/20-23)

"Všetko môžem, ale nie všetko mi prospieva." Alkohol patrí spomedzi vecí na tomto svete, medzi tie nebezpečné.

"Všetko je možné (spraviť), ale nie všetko je nevyhnutné." (Hanes)

3. časť - diskusia

Otázky : môže opitý vnímať Ducha S.?; Prísl 31/6; tolerovať mladým alkohol? - odpovede môžete získať na nahrávke, ktorú získate od zvukárov :)

Palimu za prednášku ďakujeme, účasť bola naozaj hojná! (pre zväčšenie fotky stačí kliknúť).


Po skončení sme mali aj pseudomládež u Marcela, kde sme si robili banánové drinky :) Každý bol vítaní! Bol priestor aj na diskusiu o prednáške. Niektorým sa ušli aj hranolky!

Ešte raz  mená kandidátov, kto chce voliť členov tímu, prídite budúcu sobotu!!
Kandidáti : Stela G., Rado U., Pali B., Tamara Đ., Stano S. Ml.

Vidíme sa :) !


Voľby do mládežníckeho tímu

Kandidáti

Najbližšiu mládež nás okrem Pepovej témy čakajú volby. Volí sa nový mládežnícky tím na najbližšie dva roky. Títo naši mládežníci sa rozhodli kandidovať:
 • Pavol Barkóczi
 • Tamara Đurić
 • Stela Gogolová
 • Stanislav Sopko
 • Radoslav Uhrin
Ak sa plánujete volieb zúčastniť, premýšľajte koho si viete vo vedení mládeže predstaviť a modlite sa za to. Ak sa neviete zúčastniť osobne a máte záujem voliť, napíšte nám mail a my vám pošleme inštrukcie ako hlasovať alternatívnym spôsobom.

Mládež & sobáš 26.9.2015

Udalosti..

Filip & Janka

Mali sme možnosť byť svedkami krásneho okamihu v živote dvoch ľudí, keď si pred Bohom a prítomnými svedkami sľúbia vernosť. Janke a Filipovi to v sobotu svedčilo a všetci sme sa s nimi mohli radovať v našom pekne vyzdobenom zhromaždení. Po svadbe, v nedeľu v klube Reset sme s nimi mali možnosť osláviť túto udalosť a odovzdať im svadobný dar, ktorý sa mladomanželom páčil a oceňujú, že sme prišli v hojnom počte.
Zároveň sme v ten večer mohli byť divákmi troch scénok v podaní bratov Šrankotovcov a Aďky. Scénky vypovedali o odpustení, Božej láske k človeku - ako môže byť aj naše srdce radostné v odovzdaní sa Bohu. Pali sa s nami podelil o svedectvo ako prežíval Boží zásah v živote a Božie vedenie v ťažkej životnej situácii. Na to naviazala vtipná scénka o vyzdvihnutí sily Hospodina pri vyvedení Izraelského ľudu z Egyptského otroctva.

Mládežnícke stretnutie

Začiatok mládeže už tradične patril chválam. Veríme, že zmeny v zložení hudobníkov priniesli oživenie :) a nerušilo Vás to v oslave nášho úžasného Pána. Naučili sme sa spievať novú pieseň aj bez pomoci projektora (premietania textu).

Svedectvá

Kto nebol, nezažil - sobotný večer nabralo odvahu viacero mládežníkov a podelili sa s nami o prežívanie s Bohom vo svojich osobných životoch. Svoje povzbudenia nám povedali Dávid, Pali, Mačiak a Marcel. Veríme, že Boh bude konať v našich životoch i ďalej a my nebudeme mlčať o Ňom.

Prekážka vo vnímaní Božej slávy

Filip mal pripravené krátke zamyslenie o tom, čo môže stáť medzi nami a Bohom. Čítaný text bol z evanjelia, hovoril o uzdravení človeka v sobotu (nájdete ho tu, tu a tu). V istom zmysle opísal "novodobé" modlárstvo, kedy si sami volíme prekážku a prestávame počúvať Božie. Tak ako si zákonníci vymysleli nariadenia o sobote, môžeme i my skĺznuť k tomu, že dáme niečomu v živote väčšiu prioritu ako Bohu samotnému, respektíve Jeho pôsobeniu v našich životoch.

Čítanie a spoločná diskusia

Vrátili sme sa a pokračovali sme textom Jánovho evanjelia (kapitoly 11 a 12), ktoré sme počas letných mládeží začali spoločne študovať. Text nám čítal Stano a ostatní mali možnosť čítanie zastaviť a diskutovať o konkrétnych veršoch, udalostiach a ich význame. Obohatenie čítania o dodatočné informácie nebola núdza, keďže do diskusie prispeli rádoví mládežníci ako aj mladí študenti teológie.

Záver & Oznamy

Záver mládeže sa niesol v duchu cvičenia si piesní hudobníkmi, voľnými diskusiami a pred samotným odchodom do Ibizy nás jednotlivci vyhnali zvukom trúby. (tú-tu-tu-tú)

Oznamoy:
 • blížia sa voľby členov do mládežníckeho tímu (17.10.2015)
 • svoju kandidatúru môžete nahlasovať (do 11.10.2015 23:59:59)
  na náš mládežnícky email
 • koncom októbra (28.10. - 1.11.) je konferencia mládeže BJB ČR v Chebe,
  viac na svati.info

Zamyslenie

Ahojte mládežníci,

rozhodol som sa napísať sem pár myšlienok. Premýšľal som či vám to radšej nepovedať na mládeži ako svedectvo alebo povzbudenie, ale nakoniec som sa rozhodol pre takúto menej tradičnú formu - hlavne asi preto, že tu si viem lepšie usporiadať myšlienky.

S blížiacimi sa voľbami do mládežníckeho tímu som sa rozprával s niektorými mládežníkmi o ich kandidatúre.  Viacerí mi povedali, že hlavne váhajú, respektíve vôbec neuvažujú o členstve v tíme, pretože vnímajú, že na to nebudú mať čas. Ja som donedávna prežíval podobný zápas a rozhodol som sa podeliť sa s tým čo som prežíval, snáď to niekoho z vás nejak povzbudí.

Začalo to na tábore, myslím že to bola hneď prvá téma - Aggeus. Boh tam cez proroka vyčíta Izraelitom, ktorý sa vrátali domov zo zajatia, že obnovujú len svoje domy, kým Boží dom je stále zničený. (Ag 1:5 "Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách ?").  Dotklo sa ma to, pretože som uvažoval veľmi podobne ako títo ľudia (ak chcete, prečítajte si aspoň prvú kapitolu). Chcel som pracovať na vzťahu s mojou budúcou ženou, pripravovať sa na svadbu a manželstvo, pri tom študovať a zároveň aj zarábať. V mojich plánoch veľmi nezostával čas na službu a preto som veľmi váhal, či ďalej investovať energiu do služby a do mládeže.

O niekoľko dní som čítal príbeh o chudobnej vdove, zapísaný v Mk 12:41-44.

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.

Keďže moje živobytie stále čiastočne financujú moji rodičia, neprežívam podobné dilemy, aké musela riešiť táto vdova. Ale tento príbeh ma oslovil, pretože ma viedol k zamysleniu sa nad tým ako investujem svoj čas. Investujem ho hlavne do vecí, ktoré som už spomenul vyššie - blížiaca sa svadba a manželstvo, škola, práca. A ak mi zvýši nejaký čas, tak ho venujem Bohu.

Boh mi ale cez tieto príbehy ukazoval, že moje zmýšľanie nie je správne - že nechce len nejaké zvyšky môjho času a energie. A tak aj vás chcem povzbudiť k premýšľaniu ako je to vo vašom živote ...


Rado

Prvé dve mládeže v šk.roku 2015/2016

Nazdar :)

 Na prvej mládeži pred týždňom sme si hodovali a pozerali fotky z mládežníckeho tábora. Potom sme pozerali aj videá z mládežníckeho tábora, čo nám spôsobovalo nesmierne potešenie! :D Boli sme radi, že sa vidíme po dlhšom čase :)

 Na druhej mládeži sme privítali dvoch nováčikov : Olivera a Benjamina Sopka. Modlili sme sa za nich a dostali aj sladké prekvapenie. Chválami nás viedli Stani, Mačiak a Raula. 

  Oznamy :
--> do 11.10. sa kandidáti do mládežníckeho tímu môžu nahlasovať (mailom na mladez.team@gmail.com)
-->17.10. budú voľny do mládežníckeho tímu; všetko ďalšie info sa včas dozvieme.

-->10.10. budeme mať tú česť privítať v NSV Paľa Hanesa, najlepšieho teológa v Strednej Európe. V túto sobotu bude mať u nás v zhromku od 13:00 najprv tému a potom aj panelovú diskusiu o Alkohole, pití, jedení a pôžitkárstve. Všetci ste vítaní a cíťme sa slobodne zavolať hocikoho, pre koho by to mohlo byť zaujímavé.

 Filip - Viera bez skutkov je mŕtva
Jakub 2/14-26

  Filip mal pre nás pripravené povzbudzujúce a vyzývajúce slová o tom, že síce nie skutkami ale milosťou sme zachránení, ale to neznamená, že potom, ako milosť prijmeme sa nám niečo stane ak skutky začneme robiť. 
 Spasenie získavame z Božej Milosti, avšak viera, ktorú máme je bez skutkov mŕtva. Filip poukázal na viacero príkladov ľudí, ktorí kvôli sa odvážili a konali : žena, ktorá sa chcela dotknúť Ježišovho rúcha, lebo verila, že jej to pomôže, Rachab, Zacheus,...
 Treba vykročiť smerom k Bohu.


  Na druhý deň sme mali službu v zbore, takže nás čakal dlhý nácvik spevu, ktorý vďaka ochote niektorých ľudí pomôcť, a ochote iných ľudí počúvať a spievať dopadol dobre. V nedeľu sme slúžili a verím, že to bolo pre radosť nášho zboru! taktiež verím, že som nebola jediná, ktorá cítila z tejto služby ohromnú radosť. Ešte raz ďakujeme Mačiakovi a Stanimu za hudobný doprovod, Mirjam a Raule, že boli ochotné hrať na klavíri, keď sme to potrebovali ( a šlo im to výborne) a aj Tamare a Nike, že nás dirigovali a vraveli, čo robíme zle. Okrem spevu sme samkozrejme poslúžili aj svedectvami a povedali sme zboru modlitebné predmety za mládež :)

Majte pekný týždeň!

Tábor 2015

Tábor je už čoskoro za nami! Oboznámili sme sa s príbehmi a posolstvom kníh Ester, Habakuk, Haggeus, Hozeáš a Malachiáš. 

Bol to fyzicky veľmi náročný tábor ale stál za to!

Prvých pár fotiek z tábora si môžete pozrieť vo fotoalbumoch resp. tu a nevynechajte ani špeciálny fotoalbum o Age of Empires a Warlockoch

Viac info tu pribudne časom :)

Age of Empires 2 trailer + pravidlá

Pred včerajšou mládežou sa nám podarilo vyprodukovať tento supiš trailer :-)

youtube

Odkaz na pravidlá tejto hry nájdete v komentároch ...

Tretia letná mládež (18.7.2015)

Ďalšiu letnú mládež sme mali znova posedenie pri ohníku. Bolo mega teplo, takže všetci sa od neho držali čo najďalej :-D V chválach nás viedol Stani, Miriam a Laura a netradične sme mali až dve krátke zamyslenia.

Pali B. hovoril o Pavlovi, ktorý svoje konečné uspokojenie nachádzal v Bohu (čítal Filipanom 4:11 - Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám) a hlavne nám chcel povedať, že ak je Boh všetkým čo máme, tak máme všetko čo potrebujeme.

Rado čítal verš z Jóba, ktorý ho zaujal pri čítaní (6:14 - zúfalému patrí od blížneho láskavosť, aj keby prestával byť zbožným). Vyzval nás k zamysleniu sa nad tým, či poznáme ľudí okolo nás, ktorí strácajú svoju vieru a nad tým, ako sa k ním správame a či sme k nim láskaví.

Potom sme podobne ako týždeň pred tým spoločne čítali Bibliu, pokračovali sme v Jánovi 3. a 4. kapitolou. Čítali sme o tom ako prišiel v noci Nikodém za Ježišom aj o tom, ako sa Ježiš rozprával zo Samaritánkou pri studni a rozprávali sme sa o týchto príbehoch.

Po oficiálnom programe časť mládežníkov išla do tesca nakúpiť chleby a pitie, aby sme mohli plnohodnotne opekať. Medzičasom prišli ďalší mládežníci a v pokoji sme diskutovali pri ohni, až do Milanovho príchodu s molitanovými mečmi pripravenými na tábor.

Mnohí mládežníci si ich vyskúšali a bojovali proti sebe na zborovom pozemku, zatiaľ čo boli ostrelovaní lukom. Bol predstavený aj nový ultimátny meč, ktorý je dlhý približne 2,5 metra a váži asi 10 kilogramov.Po Milanovom odchode sme si už v pokoji opekali, poslední ľudia odchádzali až v nedeľu :-) Za celý večer sa ukázalo až 20 mládežníkov, vrátane dvoch Mirkov, ktorí k nám zavítali prvý krát ...

Druhá letná mládež :-)

Mládeži túto sobotu predchádzala bicyklovačka, vedená Marcelom. Cyklisti sa nenechali odradiť ani menším počtom a veľkou rýchlosťou smerovali do Zemného k Váhu. Miestami dosahovali rýchlosť až 53,7 km/h. Na mieste sa za dobrého počasia a dobrej nálady na peknej pláži kúpali a skákali do vody, ako to môžete vidieť aj na obrázku č. 1. Bolo vraj supiš :-)

obrázok č.1

Po bicyklovačke sme sa zišli v mládežníckej miestnosti o siedmej hodine. Začali sme chválami a keďže nás na začiatku bolo len zopár, zhlukli sme sa okolo klavíra a Marcel nás viedol k chvále Boha. Po niekoľkých piesňach sa nahrnuli ďalší ľudia a nakoniec sa nás nazbieralo až 17 ! Marcela vystriedala pri klavíri nová dobrovoľníčka zo Srbska Mirijam.

Po chválach mal stručné zamyslenie Radoslav o našich životných plánoch a o tom, či sa nám darí ich podriaďovať Bohu (Jakub 4:13-16). Potom nasledovali modlitby.

Ako posledný bod programu, sme sa rozhodli vyskúšať na mládeži novú vec. Čítali sme si spolu Božie slovo, konkrétne z evanjelia Jána, prvé dve kapitoly. Každý zúčastnený mal možnosť čítanie kedykoľvek zastaviť a vyvolať diskusiu (prípadne položiť otázku) k čítanému Slovu. Rozprávali sme sa tak napríklad o tom čo znamená, že Slovo bolo Boh (Jn 1:1), ďalej o svadbe v Káne (o víne, o tom prečo sa Ježiš "nechal presvedčiť" svojou matkou ...), o tom čo bola židovská veľká noc (Jn 2:13) a tak ďalej. Veľkej väčšine zúčastnených sa tento bod páčil a preto ho pravdepodobne budeme zaraďovať aj do ďalších letných mládeží :-)

Začiatok netradičných letných mládeží

Prvá letná mládež

V duchu diskusií, priateľských rozhovorov a chváľ nášho Boha

Prvý prázdninový víkend na mládeži sme sa neobmedzovali priestorom štyroch stien a opäť sme boli zoskupený vonku vôkol ohniska. Zavítali medzi nás zahraničný bratia a sestra, čo príjemne spestrilo naše posedenie a rozjímanie o Božom slove.
Hudobný doprovod chválospevov opäť raz priniesol novinku, v podobe rodiacej sa hviezdy s rockovými koreňmi ;) Určite sme radi, že pri nástrojoch vidíme nových ľudí s túžbou hrať piesne Bohu na chválu. Verím, že sú tým povzbudení aj ostatní hudobníci ako aj všetci v radoch spievajúcich.

Istota spasenia - vedomie, duch

Spoločne sme sa zamýšľali a diskutovali o tom, ako každý z nás vníma istotu spasenia (Rim 8:16) a jej význam v živote kresťana. Diskusia bola naozaj plodná, zapojil sa do nej takmer každý, kto sa mládeže zúčastnil.

Po zamyslení sme sa vydali na okružnú jazdu Nesvadmi, aby sme sa pripravili na opekanie :) Prvá zastávka bola u Benyho po bicykel, odtiaľ sme si to namierili do Tesca. Spravili sme nábeh na pečivo a nejaké tie klobásky. Na tejto opekačke sme si chystali aj lahodnú zeleninu, ktorú sme smerom z Tesca vyzdvihli u Marcela. Po tomto putovaní sme si to už za mesačného svitu namierili na pozemok pri kostole. Založili sme si ohník, cuketky pripravili na grilovanie (Nika, Filip, Rado, Marcel) a s chuťou sme sa spoločne pri ohni navečerali. Stani nafotil niekoľko záberov mobilom, máme ich vo fotogalérii ;)
Vo voľnej diskusii popri plápolajúcich plameňoch ohňa hodnotili súboje zápalkárov (Rado, Mačiak, Patrik), Mačiak nám povedal o plánoch chlapčenskej skupinky u brata kazateľa. Neskôr sme skúmali sny aké kto sníva, ešte aj momenty známe ako Déjà vu.
Krátko sme hovorili aj o biblickom dôraze na "dnešok" - v tom zmysle, že minulosť a budúcnosť nie sú natoľko dôležité ako to, ako sme na tom dnes. Mnohé z otázok, Ježišových rád, ktoré v biblii čítame sa vzťahujú k prítomnosti. Nevieme dokedy máme čas rozhodnúť sa..

 • Poznáš dnes Pána Ježiša?
Príď dnes!

Letný tábor 2015 - Liptovská Porúbka

Blíži sa táborový čas a preto  je na mieste predstaviť miesto kam sa chystáme a pár info o tábore.

Miesto, kam ideme je prekrásna a malebná dedinka ukrytá v tôni Nízkych a na skok do Vysokých Tatier = Liptovská Porúbka.
Odchod je zo Šurian, v nedeľu ráno (16.8.)  a stretávame sa tam 6:50. 
Cestovať sa bude primárne vlakmi.

Chata na ktorú ideme je veľmi pekná, potrebné sú prezuvky. V bufete sa opäť budú predávať návlečky na nohy, pre núdzové prípady.

Budú bežať: bufet, táborová pošta, chvály, témy, aktivitky, celodňové hry, večerný program pri táboráku, zamyslenia,  občas kde tu nočná hra, občas kde tam túra a poklad. Nebude chýbať ani kvíz. 

Blahobyt našich žalúdkov si zobral na starosť Milan, takže sa hladovania nemusíme báť!

Rečníkmi budú Marian B., Martin T. a Anett P.

Témou budú 4 malí starozákonní proroci (Malachiáš, Hozeáš, Haggeus, +1) a kniha Ester.

Z aktivít sa určite môžete tešiť na Radovu a Milanovu vylepšenú verziu Age of Empires so styrodurovými mečmi a ďalším equipmentami, a na ďalšie, ktoré otestujú vašu schopnosť pohybovať sa v lese a nezblázniť sa ani pri šialených podmienkach. Uplatnia sa aj ľudia so zmyslom pre umenie a estetiku. Kvôli lesným aktivitám vám vrelo odporúčame vhodné oblečnie a hlavne pevnú obuv (ktorú budete potrebovať aj na túre).

Miest na pohodlné prespanie na posteliach a matracoch je zaistené pre prvých 18 ľudí. K dispozícii je aj jeden Husky stan od YMCA. Pri prihlasovaní sa nám dajte vedieť, či si beriete stan, potrebujete stan, alebo či chcete spať v chate.

Vyvrcholením bude poklad v sobotu poobede, ktorý bude mať pod taktovkou Anett.

Prihlasovať sa môžete ešte stále, až do 9.8. 
Tí, čo ste prihlásení, pozerajte si maily, aby ste mali čerstvé info. 

Príchod do Šurian bude v nedeľu 23.8. okolo 21:00. 21:30 ide zo Šurian vlak do NZ, predpokladáme však, že sa nejak pomestíme do áut a odvezieme sa zo Šurian priamo do Nesvad.

--------------------------------------------
Na tejto chate sme boli v roku 2010 a bol to náš posledný tábor (známy aj pod menom Sebetábor) s inou mládežou. 

Boli sme tu s mládežníkmi z Liptovského Mikuláša, ktorý to sem mali na skok. Témou tábora bol vznik a pôvod Biblie, ktorú sprevádzali perfektné aktivity. Bol to prvý tábor pre Stana, Niku a Rasťa.Pamätné  boli : 

-veľmi namáhavá ale krásna túra 


-štipcová hra v bazéne,

-Marianov sponzoring hádzania múky do ohňa

-SEBE (sebechleby, sebetúra, sebetábor,...)

-Milanova a Radova prehratá stávka, ktorás končila s Milanom ostrihaním a la Fantagiro (Peťove nohy ako scale)


-hranie volejbalu na šikmej ploche a neskôr na betóne

-geniálna, ale dosť namáhavá nočná hra, ktorá spôsobila niekoľkým ľuďom psychické aj fyzické zrútenie sa
-vodné hry, ktoré zorganizovali Peťo a Aťa

-poklad, ktorý robil Marian a Maťo, a ktorý sa nepodarilo vykopať zo zeme ani jednej skupine


-Marcelov outfit , ktorý našiel svoje dvojča na nete


Po tábore sme mali aj potáborové stretnutie s Mikulášskou mládežou pri ktorom vznikla aj táto Maťova pamätná fotka.

27.6.2015, Posledná mládež pred letom

Posledná oficiálna mládež v tomto školskom roku začala s miernym meškaním. Veľká chválospevová skupina (Stani, Beni, Raula, Maja a Mačiak) nás doprevádzala pri chválach. 


Pali a Terka sa s nami podelili o svedectvá a Maťo Tobák mal krátke zamyslenie z prvej Marekovej kapitoly 1. až 3. verš. Vravel o hlase volajúceho na púšti, ktorý zrejme počujeme aj teraz, otázka je či naň budeme reagovať, alebo si leto zariadime podľa seba a svojich túžob. 
Niekedy sa stáva naopak, že počas leta sa viac sústredíme na Božiu vôľu (máme viac času) a keď sa začne hektický školský rok, tak  nezvládneme prechod do tvrdej reality školy. V spoločných modlitbách sme prosili o silu v tejto oblasti. Aj Maznáč sa pridal na opekačkovú party s pohárikom v ruke


Oznamy :

-->budúci víkend bude zase raz opäť brigáda - treba vyplieť trávnik tak neleňte ale príďte sa postarať o to, aby sa trávnik zelenal len svojou farbou a oslobodil sa od buriny!-->budúcu sobotu bude na tradičnom meiste a o tradičnom čase netradičná letná mládež v neorganizovanej forme pre každého, kto má chuť stretnúť sa v zpoločenstve mladých kresťanov aj cez leto; viac info dostanete formou mailu


-->tu je prihláška v elektronickej forme stačí ju vytlačiť a odovzdať nám...ak máte záujem o tlačené prihlášky, kontaktuje ma, sú k dispozícii
-prírpava tábora je v plnom prúde, ak by ste chceli s niečím pomôcť, ozvite sa :)


Príjemný večer trval dlho a o zábavu sa starali Rado a Mačiak so zápalkovým súbojom.

Napravo môžete vidieť chystanie munície, dolu súboj.


Vidíme sa na neoficiálnych stretnutiach mládeže, v zhromku, na tábore a snáď aj inde. Pekné leto!