Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

7.10.2017 Marian: Ježiš ako náš priateľ

Čaute. Na poslednej mládeži nám Marian rozprával na kontroverznú tému: „Ježiš ako náš priateľ“.
Téma bola založená na texte o poslednej večeri, Marian nás vyzval aby sme si doma naštudovali Jána 13. - 17. kapitolu, aby sme sa do nej vedeli vžiť.

Ján 13:12-16: „Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.„

Ján14:18-20:Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.“

Kontroverzia týchto textov spočíva v tom, že Ježiš nám zdôrazňuje, že je našim pánom. No na druhej strane hovorí, že brebýva v nás, v našich hriešnych telách. A to ľudia v starozmluvných časoch umreli, keď vkročili na nepovolenú časť chrámu, pretože nezniesli božiu prítomnosť. No Boh sa rozhodol byť v nás, pozná nás, vie o nás aj veci, ktoré o sebe možno sami nevieme, má s nami vzťah. Je našim pánom, no zároveň je aj našim priateľom.

Ján 15:9-17: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. 12 To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. 13 Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.“

Po téme sme si pripravili malé občerstvenie, pozreli sme si zopár starých fotiek a zahrali sme si Dobble.
Ak by ste si chceli vypočuť nahrávku, napíšte mne alebo Mačiakovi. Tak zatím.

30.9.2017 Spojená mládež s Komárnom a Suchdolom

Krásne, veľké, česko-slovenské stretnutie sa začalo už o 16:30, aby sme stihli s hosťami stráviť, čo najviac spoločného času. Na prejav pohostinnosti sme ich zaučili umeniu boja so styrodurovými mečmi a ponúkli sme veľa možností spoločných aktivít :) Veríme, že sa zabavil každý!

18:30 nás čakala spoločná večera, vonku v našom novopostavenom altánku, ktorý poskytol prístrešie pre všetkých mládežníkov, hot-dogy, šaláty, sladké a slané pochúťky. Chcela by som opätovne poďakovať všetkým, ktorí hociakým spôsobom prispeli k tomu, že sa nám podarilo pripraviť také bohaté občerstvenie.

Po všetkých tých veselých momentoch na trávniku, v altánku a v kuchyni sme sa presunuli do veľkej sály, kde nás oficiálne privítal Marcel . Po mojom pokuse o sčítanie sa odvážim tvrdiť že nás bolo približne 58

Po možnosti podeliť sa o svedectvo a úvodnom veršíku zo žalmov nás chválami sprevádzali Mačiak, Pepo, Šimon, Noemi, Tami a Laura. Chvály boli skvelé :) Hlavnou témou večera bola služba Bohu. K nej sa nám svedectvami a osobnými myšlienkami vyjadrili Kaja a Šanko Barkóczioví aj vedúci Suchdolskej mládeže Láďa.

Kaja mala pre nás pripravenú aktivitku, kde sme vymýšľali vlastnosti, ktoré by sme požadovali po našom sluhovi. Na záver sa nás pýtala, či sme my takí služobníci pre Boha, akých by sme my chceli pre našu domácnosť. Okrem toho nám porozprávala ich osobné svedectvo o tom, ako sa o nich Boh postaral potom, ako sa rozhodli slúžiť pre mládež v Komárne. Pre ňu osobne neznamená služba Bohu súbor niekoľkých činností, ktoré si naplánuje, ale spočína v postoji srdca, ktorý ak máme, vieme slúžiť v každej životnej situácii.

Šanko nám prečítal časť príbehu o Samuelovi, pasáž o tom, ako sa mu snívalo, že ho volal Eli. Eli mu však povedal, že to ho volá Boh a Samuel si od Boha vypočul, že má povedať Elimu, aby pokarhal svojich synov, pretože samotný Eli toho nebol schopný. 

Samuel v prvom rade pozorne počúval a bol pripravený reagovať na hlas, ktorý počul. Ľudia si totiž vedia "nastaviť" uši, aby počuli len to, čo chcú počuť. Ďalej Eli, napriek tomu, že sám nedokázal spraviť správne rozhodnutie, bol ochotný spraviť ho po napomenutí - naviedol Samuela na to, aby počúval Boha, a následne prijal to, čo mu Boh cez Samuela chcel povedať. 

V oboch prípadoch nešlo o konkrétne posolstvo, ale o postoj, aký Samuel aj Eli mali - a ten postoj by v ideálnom prípade mali mať aj kresťania - to ako žijeme, je službou, to ako vnímame veci, ako sa k nim staviame - tým robíme službu. Otázka je, či sme dobrí služobníci. Alebo či až tak veľmi nie. 

Posledný hovoril o službe Láďa, ktorý nám cez krátku aktivitu ukázal, aké ťažké je slúžiť, ak nevieme "o čo ide". Povedal jednu neucelenú informáciu dobrovoľníčke a ona mala za úlohu, podať ju ďalej. Napriek tomu, že sa veľmi snažila, dalo sa vidieť, že bez dostatku informácií to nevyzeralo až tak dôveryhodne. O Bohu nebudeme mať počas života na tejto Zemi 100% informácií nikdy. Ak však chceme slúžiť, a pritom nedávať ostatným zmiešané a necelistvé informácie, mali by sme venovať čas poznávaniu Boha.


Na záver sme sa spoločne pofotili, ešte dačo pojedli, pokecali, dali sme si špeciálny čajík a rozlúčili sme sa. Všetky fotky sa nachádzajú vo fotoalbume v paneli na pravo, alebo aj TU

Tešíme sa na najbližšie spoločné stretnutie :)


24.9. Nedeľa

V nedeli se nedelá, ale píše na blog :)

 Drahá mládež, prežívajúca krásne jesenné dni, rána plné hmly a poobedia plné dažďa - budúci víkend nás čaká krásna mládež s hosťami z Komárna a z Česka. Dnes pri organizovaní občerstvenia som intenzívne prežívala pocity vďaky, za to, kde žijeme, aké máme možnosti a aj za to jedlo, ktorými mládežníkov pohostíme.

 Pocit vďaky za jedlo sa mi silno spája s vďakyvzdaním, ktoré nás zhodou okolností tiež onedlho čaká :) Tak snáď nezaškodí trochu z tej vďaky si prerozdeliť na každý deň :) Veď síce "sme zmietaní (životom, okolnosťami, prostredím, ľuďmi), no nehynieme (a naša duša ani nikdy nezahynie)."


Pri všetkej tej vďake som si pred nedávnom, potom ako som sa zamestnala na plný úväzok, čakajúc na prvú výplatu, tešila na to, ako si objednám niekoľko knižiek (zhodou okolností kresťanského charakteru). Stále však nie som taký dobrý šafár mojich peňazí, aby sa mi ten plán podaril hneď na prvýkrát uskutočniť, tak ak sú tu medzi vami podobní šafári, nehanbite sa pozrieť na zľavnené knihy na teofanii - je tam pár super kusov, za ceny, pre ľudí ako ja :) 

 http://www.teofania.sk/teofania/AKCIA-c21_0_1.htm

Teším sa na Vás budúcu sobotu, a ak sa niekto chcete zapojiť do občerstenia, dajte mi vedieť :) ♥ (hadrana@gmail.com)


Prvá tohoto-sezónna mládež roku dva1017 (9.9.2017)

Prvučičká mládež v tomto roku začala predstavovaním  nových tvárí :) Po celý rok s nami bude v Nesvadoch nový misijný pracovník z Texasu - Garrett. Verím, že nielen on nám niečo dá svojou službou, ale že aj my mu tu ponúkneme na ten čas domov a prijatie. 

Nový nával bývalých dorastencov, dnes už mládežníkov, nás veľmi potešil a verím, že tieto baby sa medzi nami budú cítiť stále dobre :)

Oznamy: ešte týždeň (do 16.9.) sa dá kandidovať do mládežníckeho tímu. Súčasných prihlásených ľudí, môžete vidieť napravo v paneli (Mačiak a Rado). Prihlásiť sa je možné na mail  mladez.team@gmail.com. Voľby budú 23.9. a hlasovanie bude anonymné. Nový tím bude predbežne fungovať rok. Je to dôležitá služba, pri ktorej nie je reč o tom, byť na niečo vhodný, ale o ochote na niečom sa podieľať. 
Program na ďalšie mládeže sa nachádza taktiež v paneli napravo, alebo po najnovšom aj na mládežníckej nástenke v zhromku :)

Po zdieľaní sa o tom, čo kto prežíval cez leto a ako sme sa mali sme sa zahrali naše obľúbené Game of thrones a následne sme sa dosýta občerstvili. Večer bol zakončený pozeraním fotiek a videí, z našich predošlých spoločných zážitkov. 

Fotky z mládeže sa nachádzajú v paneli napravo vo fotoalbume Random foto 2017 alebu TU.

Tešíme sa na seba budúci týždeň v sobotu :)