Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Mládežnícky tábor BJB Nesvady 2016 !

TRAILER

Miesto: Žibritov chata Rázdiel
Termín: 14.-21.8. 2016
Cena: 85 eur (nezahŕňa cestu)
Prihlásenie a platba:
Prihlásiť sa na tábor je možné zaslaním e-mailu na adresu tabornesvady2016@gmail.com. E-mail musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Zaplatiť je možné prevodom na účet SK15 1100 0000 0029 1793 0372 alebo v hotovosti v 1. deň tábora Radoslavovi Uhrinovi. V prípade platby na účet je potrebné uviesť vaše meno (mená) do poznámky.
Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr, najneskôr však do 8.8.2016 !
Pravidlá tábora:
- program je povinný pre všetkých účastníkov tábora
- platí prísny zákaz požívania alkoholu, drog, cigariet a omamných látok
- používať dopravné prostriedky na iné účely ako definitívny príchod a odchod z tábora nie je dovolené
- tábor je určený pre osoby staršie ako 15 rokov, resp. tých, ktorí ukončili ZŠ
- účasť iba na časti tábora je povolený len v individuálnych prípadoch po konzultácii s organizátormi
Prihlásením sa účastník zaväzuje k dodržiavaniu pravidiel !
Odporúčaná výbava:
papuče, spacák, vlastné riady (ešus, príbor, pohár), turistická obuv, hygienické potreby, repelent
Cesta:
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, za prepravu na tábor zodpovedá každý účastník sám. Bude však možnosť pripojiť sa k organizovanej skupine -  o podrobnostiach budú prihlásení účastníci informovaní niekoľko dní pred táborom e-mailom.
Účastníci, ktorí sa plánujú zúčastniť sobáša Milana Kováča a Daniely Kyslej 13. augusta majú možnosť prísť s organizovanou skupinou na chatu o deň skôr ako tábor začne (v sobotu), odložiť si tam veci a odtiaľ im bude zabezpečená súkromná autobusová doprava pred kostol, kde sa obrad bude konať a zároveň aj cesta naspäť na chatu po skončení obradu a gratuláciách.
Ďalšie dôležité informácie:
12.8. sa uskutoční zber potravín (najmä zeleniny) na tábor. O mieste a presnom čase budú účastníci informovaní niekoľko dní pred táborom e-mailom.
Súradnice chaty sú N48.3915°, E18.9616°
Veci je potrebné zbaliť si tak, aby ich účastník bol schopný odniesť pár km pešo.
V prípade otázok kontaktujte 0905 065 273 (Radoslav Uhrin).