Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Prečo čítať Bibliu (séria - 7. diel)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#7: Pretože na jej stránkach nachádzame:

Pokoj 


Tí majú hojne pokoja, čo milujú Tvoj zákon. 

Spriateľ sa s Ním a ži v pokoji, tým príde k tebe blaho. Prijmi ponaučenie z Jeho úst a vezmi si k srdcu Jeho reči. 

Prečo čítať Bibliu (séria - 6. diel)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#6: Pretože na jej stránkach nachádzame:

Božiu lásku 

V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 

Podľa toho sme poznali lásku, že On dušu položil za nás. 

17.6. Zolo Mátyus - Hnev

Čaute. Na minulej mládeži sme si trošku nacvičili spev na svadbu Kiky a Jančiho a potom sme mali takú voľnejšiu atmosféru, kedy sme jedli kuracie bagetky a rozprávali sme sa. Potom nám Zolo porozprával niečo zaujímavé o hneve z psychologického hľadiska.

Téma v skratke


Efežanom 4:26: „Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi.“

Hnev ako taký nieje hriech, je to jedna zo základných ľudských emócii, ktorá sa prejavuje vtedy, keď niekto prekročí naše hranice.
Ak si hnev nevyriešim hneď v danej situácii, prenášam si ho so sebou ďalej a to je vždy horšie. Neskôr je už ťažšie ho zastaviť.
Ak si myslíte, že je lepšie radšej byť ticho keď sa hneváte (ste predsa nejaký kresťan), spomente si, že Ježiš sa raz v chráme nahneval na peňazomencov a nebol ticho. Pravdepodobne svojím konaním dokonca nahneval ďalších ľudí.
Hnev je hriechom až vtedy, keď nad hnevom prestávame mať kontrolu a dávame priestor hriechu. A za to čomu dávame priestor už nesieme zodpovednosť.
Dlhodobý hnev môže meniť našu identitu a možno nám kvôli nemu začne vadiť všetko. Mali by sme ho včas kultivovane riešiť. Napríklad, ak nás niekto začne hnevať, môžeme mu povedať že sme nahnevaní a jeho správania nám vadí. No nemali by sme mu povedať, že je somár, ale povedať mu iba ako sa kvôli nemu cítime. Ľudia vo vzťahoch mávajú častokrát problém práve s týmto.
Niekedy pomáha, ak sa od daného človeka fyzicky vzdialite a vrátite sa neskôr.
Pri hneve pracuje časť vášho mozgu, s ktorou nerozmýšľate logicky a niekedy pomáha, ak začnete robiť veci, na ktoré potrebujete logickú časť mozgu. Napríklad niečo začnete čítať, alebo počúvať hudbu, možno si poviete, že idete násť 7 zelených predmetov v miestnosti, potom 7 béžových atď, až kým nezačne pracovať logická časť vášho mozgu a tým pádom sa prestanete práve hnevať.

Celú nahrávku si môžete vypočuť tu.

Prečo čítať Bibliu (séria - 5. diel)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#5: Pretože na jej stránkach nachádzame:


Odpustenie 

O Ježišovi Kristovi svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. 

3.6. Filip

Mládež začínala klasicky o 19:00, žiaľ tentoraz s rekordne nízkou účasťou. Aj vďaka túžbe tých neskôr príchodzích, sme na začiatku opakovali spievanie chvál. Chvály a krátke zamyslenie k nim si pripravil Marcel. Pali premietal piesne do komornej atmosféry mládežníckeho spevu. Napokon miestnosť doplnili ďalší mládežníci a bolo skvelé vypočuť si povzbudivé svedectvá Filipa a Noemi. Obaja z nich si podávali slovo. Mali dve príhody zo života, za ktoré sú Pánovi vďační. A my takisto, že sa s nami neváhali podeliť.

Po svedectvách nám Filip ďalej prezentoval tému, o čítaní Biblie. Zameral sa na to, ako správne pozerať na zapísané texty v Biblii. Na úvod zahral krátku scénku s Palim, ktorou každého prekvapil. Potom mal pre nás krátke video o tom, ako sa dá nesprávne pristupovať k čítaniu. Bolo vtipné, ale tiež trefne sumarizovalo často opakované chyby.
Filip v téme poukázal, že je dôležité vnímať žáner. Je to nápomocné najmä pri chápaní textov (fakty - doslovne, poézia - metaforicky, a pod.). Rovnako je dôležité, stojí to za námahu, prečítať si kúsok pred veršíkom aj po ňom. Pomôže nám to rozumieť kontext, v akom sú zapísané tieto slová. Napokon veľmi jednoducho a pochopiteľne zhrňuje všetko to príklad: Darmo budete, môžete poznať detaily prípravy chleba. Hoc aj od pestovania a spracovania pšenice až po recept miesenia, či všetky variácie a techniky pečenia. Chleba musíte jesť, aby ste z neho mali úžitok a predovšetkým živiny.
- Čo to v prenesení, na biblický obraz Božie slovo ako chlieb života, znamená pre nás? 
Môžeme poznať ako vznikla, kto ju, kedy písal, aké má žánre biblia, atď. Všetko je to márne. Jedine čítaním, poznaním, keď ju dostaneme do svojich sŕdc môžeme očakávať, že nám prinesie živiny potrebné pre duchovný rast.

Po krátkom hlasovaní sme sa rýchlo zhodli, že aj naše fyzické schránky dostali hlad. Spolu sme si vonku opiekli niekoľko špekačiek a diskutovali pri ohníku.

Prečo čítať Bibliu (séria - 4. diel)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#4: Pretože ukazuje cestu do večného života

Sväté Písma ťa môžu učiniť múdrym na Spasenie vierou v Krista Ježiša. 

Ak prijímame svedectvo ľudské, svedectvo Božie je väčšie, lebo svedectvo Božie je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, učinil Ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života. 

Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 

Prečo čítať Bibliu (séria - 3. diel)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#3: Pretože Pán Ježiš povedal: 

Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. 

Veru, veru, vám hovorím: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života... Ak vy zostanete v mojom slove, ste vpravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí... Hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu... Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.