Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Tiež máte doma kapra?

MK 2016

Po roku to to máme znovu! Opäť nás čaká mládežnícka konferencia v Banskej Bystrici
19. - 21. februára 2016
s nabitým programom. Nenechaj si ujsť témy od výnimočných rečníkov, možnosť stretnúť sa s mladými z iných zborov. Taktiež stretnúť bratov a sestry z poza rieky Moravy. Prípravný tím Víta dobrovoľníkov s tričkom zdarma, pridaj sa tiež medzi ochotných a prilož ruku k tomuto dielu, aby všetci prítomní spoznali nášho milujúceho Pána!


Novinky môžte sledovať tiež o udalosti na Facebooku! Lajkujte, zdieľajte pozývajte!

Darčekový dejchánek


Darčekový dejchánek bol zas plný očakávaní a príjemných prekvapení. Ďakujeme všetkým ochotným, bola to sranda, a Marvelovi za koláčiky :)

Všetky darčeky potešili a určite nikto nezabudne na darček od Rada, ktorý Peťovi daroval minigolf na záchod 

Nemenovaný P.S. dokonca venoval čas, aby rozplietol klbko darovania a dostávania darčekov, keďže nie každý sa musel prezradiť, tu je jeho schéma, predpokladá sa, že je správna :) Môžete zistiť, kto vám dal, ak ste to ešte nezistili :)Pre majstrov, ktorí sa pokúšali otvoriť truhličku s pokladom pre Tamaru, tu je správny postup :)


Na konci darčekového nás čakalo prekvapenie :) Tu je link na Mládežnícke video 2015 :)

Vidíme sa vo štvrtok večer v zhromku, po oficiálnom programe sa pomaly popresúvame do Resetu, kde osláviem koniec roka :)

Mládežnícky vianočný večierok

Priatelia, aj tento rok sme sa stretli pred Vianocami na spoločnej akcii, a k rodinným oslavám sa pridala aj mládežnícka. Jedlo tieklo zo stolov a pitia sa sypali z fliaš a bolo nám dobre :)  

Každý sme si zrekapitulovali, za čo sme boli vďační tento rok (niekto za niečo a niekto za všetko) a na záver sme ozdobili nový, živý, majestátny a magnificentný vianočný stromček. 

Počas hodovania sme oslávili Sárine narodeniny :)

(Fotky z večierku)

Chystajte darčeky na darčekový dejchánek a tešte sa na malé prekvapenie (okrem fake darčekov), ktoré Vás tam čaká :)


Mgr. Martin Tobák, 12.12. 2015 - Rozhodovanie

Mládež začínala výnimočne včas, čítaním z Božieho slova. Verím, že každý, kto neprišiel načas sa z toho poučí. Pokračovali sme čítaním z Jána a diskutovali sme o udalostiach poslednej večere Pána Ježiša s učeníkmi. K hudobníkom sa pridal ďalší člen a niekoľkými nacvičenými piesňami doprevádzal chválospevy. Chuť spievať Bohu chvály tým neskončila a na vyžiadanie sme spolu spievali ďalšie skladby.

Oznamy:

Najdôležitejšie je ohlásiť sa mládežníckemu tímu s pripravovanou pochutinou na mládežnícku vianočnú hostinu. V prípade potreby budete oslovený ;) Nezabúdajte na osobu, ktorej chystáte super-mega-tuti-fruti prekvapenie na darčekový dejchánek. Čas na prípravu sa neúprosne kráti.


Vyber si dnes,

ako len chceš..

Prvou úlohou počas témy bolo vybrať si na opustený ostrov tie veci, ktoré považujeme za dôležité. "Rozpočet" mal však každý obmedzený a tak sme museli uvážlivo vyberať z ponuky. Rozhodnutia sú dôležitá vec v živote, na svoje rozhodnutia máme vymedzený čas. O jednom z najdôležitejších rozhodnutí si môžete prečítať v liste Rímskym 10, 9-13

"Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený."

Nácvik spevu

Po rýchlom, sladkom, samoobslužnom občerstvení sme sa vrhli na precvičenie niekoľkých krátky piesní. Budeme slúžiť v zhromaždení 25.12. doobeda, dovtedy sa nám tých pár chválospevov snáď podarí lepšie nacvičiť :)

¯La-la-la ¯

Ráchel, 5.12. 2015 - Pohľady kresťanov na Starý Zákon


Mládež 

Chválami počas včerajšej mládeže nás viedol Mačiak. Vďaka za to! 


Po chválach a svedectvách sme mali oznamy :

-bude darčekový ( po mládeži sme si ťahali lístočky) - tak pripravujte skvelé darčeky! Ideálne sú, čo najmenej nákladné a originálne!

-pred darčekovým : 19.12.2015 budeme mať klasicky Vianočný dejchánek - každý niečo prinesie a budeme spolu hodovať za jedným stolom. Kto vie, čo vie priniesť, nech napíše Stele, alebo mládežníckeho tímu.  aby sa vedelo, čo treba poprípade dokúpiť. 
Kto by rád pomohol s výzdobou, nech takisto napíše. Kto vie o nejakom adeptovi na veľký živý vianočný stromček nech sa ozve mne ! Ak máte taký na výrub, alebo viete o dobrom mieste, kde by sa dal zohnať, ozvite sa!  Tento rok pôjdeme v zhromku opäť "naživo" :) 


Ráchel - Kresťanské pohľady na Starý Zákon

Starý Zákon je pre mnohých z nás kontroverznou časťou Biblie. Sú tam povzbudivé pasáže, ako napr žalmy, či príslovia, odkiaľ čerpáme dobré myšlienky,ale aj časti, ktoré popisujú boje a prekliatia, či požehnania Izraelitov, ktoré na nás môžu pôsobiť agresívne a nepochopiteľne, alebo priam mýticky (pasáže Mojžišových kníh, knihy kráľov).

Veľa takýchto častí si neviem vysvetli, tak ich necháme tak, neriešime ich, až kým príde čas, keď sa nad nimi z nejakého dôvodu zamyslieť musíme. Ak sa s nimi nevysporiadame, môže to viesť k duchovným problémom, či k neschopnosti odpovedať na otázky hľedadajúcim. Ako totiž hovorila Ráchel, aj cez zvláštne príbehy k nám Boh môže hovoriť.

Sústredíme sa na 3 pohľady kresťanov na Starý Zákon. Tu sa nám ale otvára otázka, či sa môžeme rôzne pozerať na Starý a Nový Zákon. Tu je pár dôvodov, prečo by to malo byť legitímne : 
- doba vniku oboch zákonov je veľmi rôzna
- autorov Nového Zákona je menej a poznáme ich vcelku dobre, zatiaľ čo na Starom Zákone sa podieľalo viacero autorov a mnohí sú doteraz nejasní,
-zachytené obdobie je v Starom Zákone omnoho dlhšie
- NZ vznikal v období, ktoré sa v pár základných bodoch podobalo dnešku : prostredie, kde vznikal bolo ovplyvnené rímskym štátnym právom, gréckou filozofiou a judaisticko-kresťanským prostredím. Avšak morálne pomery v časoch SZ sú odlišné a ani o nich toľko nevieme. Na Blízkom Východe figurovali v rôznych civilizáciách rôzni bohovia a mytológie, vojny, boje, prekliatia.

--> preto sme sa rozhodli dívať sa na SZ a NZ rôznymi pohľadmi. 

3 Základné kresťanské pohľady na Starý Zákon :


1.doslovný pohľad - napriek tomu, že berieme do úvahy žáner danej knihy zo SZ, berieme text doslovne;
2.významový pohľad - veríme, že Biblia je Božie slovo, ale nemusíme ju brať doslova, hľadáme význam toho, čo je zapísané
3.história viery - SZ vnímame ako históriu viery a židovského národa - Židia zapísali ako vnímali Boha a to, čo písali bolo inšpirované Bohom, ale nezáleží na konkrétnych slovách, keďže si príbehy Židia niekedy vymýšľali sami, aby poukázali na to, aký je Boh, ale na odkazoch, skrytých v príbehoch;

Na niekoľkých príbehoch nám Ráchel ukázala, že všetky tri pohľady vedú väčšinou k tomu istému  : k tomu, čo sa nám Boh snaží cez SZ ukázať.V príbehu o stvorení sveta 1.skupina tvrdí, že stvorenie trvalo 24hodín*6dní, tvrdia, že ak to spochybníme, môžeme potom rovno spochybniť všetko. Druhá skupina to vníma tak, že šlo o dlhé časové úseky, ale podstata stvorenia je zachovaná. Tretia skupina tvrdí, že došlo k big bangu aj k evolúcii, ale boli riadené Bohom. Všetky 3 pohľadny majú svoje argumenty (všetky majú aj viac aj menej validné), ale hlavné je, že všetky tri sa zhodujú že : Boh stvoril Zem, Boh ju stvoril Slovom. Odkaz je zahovaný.

V príbehu o Noem a jeho arche sa tiže nájdu všetky tri skupiny. Prvá tvrdí, že potopa naozaj zasiahla celý svet, druhý tvrdí, že potopa bola len lokálna a tretí, že tento mýtus si židovský národ prebral od okolitých národov. Pointa ale ostáva stále tá istá, ktorú sa snaží príbeh povedať, a to že Boh potestal zlo, ale pomohol verným.

Komplikovaným príbehom, ktorý sme si takto aj s argumentmi rozobrali bol príbeh Jozueho a židovského národa, ktorý putoval k zasľúbenej zemi, a keď tam dorazil, tak vyvražďoval  a likvidoval okolité mestá,c ez ktoré prechádzal.
Takže pointa? Nebojme sa zmeniť pohľad na dané udalosti a Starý Zákon, odkaz bude stále ten istý. Nebojme sa a študujme tieto príbehy, hľadajúc, čo nám cez ne Boh chce povedať.Po téme sme si robili sendviče so sendvičovačmi a potom sme zapínali a yvpínali čerpadlo. Dopriali sme aj niekoľkým korytnačkám, aby sa najedli zo šalátiku! (Soundtrack)

Vidíme sa o týždeň!!!