Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

18.3. - Aneta & Marcel - Guetli

Skupina ľudí, ktorí sa oslobodili od konvencií dnešnej doby a rozhodli sa žiť v prírode, mať k nej blízko, byť si sebestační sami sebe, duchovne rásť a budovať si spoločenstvo, ale ktorí sa hlavne rozhodli toto všetko ponúknuť zadarmo ďalej, pre ostatných. 


Tak o  tomto spoločenstve nám v sobotu rozprávali Aneta P. a Marcel, ktorí to obaja zažili na vlastnej koži. Guetli je totiž jeden veľký dom vo Švajčiarskych Alpách, kde skupina kresťanov dlhodobo zabezpečuje chod spoločenstva a zároveň hospodárstva so zvieratami. Čistota, poriadok, pracovitosť, dochvíľnosť a prijatie sú hlavné zásady, v štýle ktorých sa nesie život na tomto mieste. Výmenou za prácu dobrovoľníkov je získaná strava, ubytovanie a otvorený prístup domácich. Rozhodne je to čarovné miesto, ktoré okrem práce ponúka aj priestor na duchovný relax, ale aj rast. Dorozumievacím jazykom je hlavne angličtina, väčšinou sa tam však nachádza aj zopár Slovákov. 


Táto skupina ľudí vedie podobné hospodárstvo aj na Slovensku, pri Starej Turej, a nazýva sa Prameň na súši. Každoročne tu usporiadavajú tábory a akcie pre mladých, pri ktrých sa okrem duchovnej stravy môžete aj naučiť  nemčinu, alebo sa zlepšiť v manuálnych prácach. 

Pre hociaké ďalšie informácie sa nebojte napísať Marcelovi alebo Anete. Toto miesto je ideálne pre strávenie nejakého času počas leta, kedy síce nič nezarobíte, ale ani nemáte výdaje, a to čo si odtiaľ vezmete po duchovnej a aj duševnej stránke môže byť veľmi cenné. 
O dobrých skúsenostiach odtiaľ, ba aj o niekoľkých horších stránkach, ktoré je pre vás praktické vedieť vás poinformujú aj Nika a Gabča, ktoré tam tiež prežili nejaký čas. Okrem zaujímavej témy sme sa na mládeži zahrali konečne raz rodinu a dúfame, že nabudúce sa zahráme tróny! Chválami nás viedol Mačiak a predstavil nám aj novú pieseň, ktorá bola veľmi nákazlivá. So svedectvami sa zdieľali viacerí. Moje bolo o tom, ako ťažko si niekedy ľudia vedia predstaviť situáciu iných ľudí, napr. kresťanov, v inej krajine. Čo sú procesy, ktoré spôsobia, že tí kresťania sú iní, alebo sa na niektoré veci dívajú inak ako my. Viac sa o tom možno dozvieme na budúci týždeň.

Oznamy :
25.3. bude na mládeži diskusia s dobrovoľníčkami Natálkou a Evnikou z Ukrajiny, ktoré porozprávajú ako sa ich, ako veriace dievčatá dotkol vojenský konflikt v ich krajine a či to zmenilo ich život a vieru. Sanja nám na druhej strane porozpráva o vojne, ktorá prebiehala v Juhoslávii počas jej detstva a jej dôsledky vníma dodnes. Za ochotu dievčat hovoriť, som veľmi vďačná. 

1.4. Okrem lanky (viac info u Vica Déžiho) bude aj klasická mládež. Krátke zamyslenie a aktivitka sa budú týkať otázky každodenných hriechov.


21.-24.4. bude víkendovka na Sliači, kde sa ako každý rok, tak aj teraz nesmierne tešíme. Čoskoro dostanete ďalšie info v maily od mládežníckeho tímu (ak by niekto mal záujem dostať ten mail a nedostane, ozvite sa na mladez.team@gmail.com.

Majte zatiaľ pekný týždeň :)

11.3. Aťka - Učeníkovanie

Matúš 28:19-20: Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Z Biblie vieme, že od nás Ježiš chce, aby sme robili z ľudí jeho učeníkov. Čo to ale znamená, robiť učeníkov? A kto vlastne je učeník? Tých predsa bolo iba dvanásť, nie?
Učeník je každý „čerstvý kresťan,“ no aj každý človek, ktorý hľadá Boha. V podstate môžeme učeníkom nazývať každého učiaceho sa Ježišovho nasledovníka. A učíme sa hádam všetci.
To čudné slovo „učeníkovanie“ vymyslel zakladateľ centra Kompas, Danny Jones (skoro ako Shakespeare) a jeho definíciou je: „Dobrovoľný zámerný vzťah dvoch alebo viacerých osôb, cieľom ktorého je cesta ku Kristovi.“ V podstate je to vzťah, v ktorom si pomáhate približovať sa Bohu.

Ježiš mal dvanástich učeníkov, s ktorými sa pravidelne stretávali ako skupina, no venoval sa im aj jednotlivo. Tieto dva druhy učeníkovania existujú aj dnes. Niekedy je to tak, že máte akoby svojho mentora, ktorý je skúsenejší ako vy a stretávate sa len vo dvojici, no u nás sa väčšinou stretneme s tou druhou formou - so skupinkami, v ktorých sa stretáva hŕstka kresťanov.
Učeníci sú v niečom ako novorodenci, ktorí sa o seba sami nevedia postarať. Na to aby rástli potrebujú niektoho, kto im v tom bude pomáhať.

Učeníkovanie ale má isté zásady. Mali by sme byť k sebe v takomto vzťahu otvorení, zdielať sa, tráviť spolu čas, povzbudzovať sa a správne sa napomínať. Musíme byť diskrétny, čiže nemôžeme o tom hovoriť ľuďom mimo našej skupinky, no to je nám hádam jasné. Nemôžeme sa povyšovať jeden nad druhého a mali by sme byť celkovo zodpovední, ak to myslíme vážne. Skupinky, ktoré sú na niečo takéto zamerané ale nemôžu byť príliš veľké, pretože čím je v nich viac ľudí, tým budú tí ľudia menej osobní.
Nezabúdajme ale, že na to, aby sme boli učeníkmi, niesme nikdy príliš starí. Aj to malé dieťa predsa zrazu vyrastie, no vtedy má ďalšie problémy - študuje, založí si rodinu, atď. Vždy je dobré, ak nám niekto v živote pomáha, nech sme v akejkoľvek situácii a akokoľvek starí.

Chcel by si byť súčasťou takejto skupinky? Alebo by si si trúfol vieš takúto skupinku a byť niekoho učiteľom? Ak áno, tak sa neváhaj zapojiť. Porozmýšľaj nad tým. Môžeš sa ozvať Martinovi T. Díky.

P.S.: Ten zoznam slov, ktoré vymyslel Shakespeare odporúčam.

Konfera 2017

Ahoj mládežníci,
tohtoročná konfera s názvom "Yes I Do" bola predovšetkým o cirkvi.
Možno sa to zdá, ako téma, ktorú všetci poznáme, no myslím si (a dúfam), že po konfere máme na cirkev o niečo iný pohľad.

Efežanom 5:25: Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom;
aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.

Toto sú silné slová o tom, že cirkev je slávna, svätá a je bez poškvrny... No kto sa na cirkev pozerá ako na niečo dokonalé? Asi nie veľa ľudí. No napriek tomu veríme Biblii že cirkev je dokonalá.
Na druhej strane, cirkev má problémy, ktoré ju niekedy nepekne reprezentujú. Mnoho ľudí sa cítia byť v cirkvi neprijatí, odmietnutí a potom vnímajú celú cirkev ináč.

V Biblii je okrem toho, že cirkev je Kristova nevesta ešte 95 ďalších prirovnaní o cirkvi.
Napríklad, že sme hlinené nádoby, do ktorých je vložený poklad. Celkom obyčajné nádoby, celkom obyčajný ľudia...no sme vzácni práve kvôli tomu pokladu, ktorý v nás je.
Niektorí ľudia sa na cirkev pozerajú ako na rodinu, kde si ľudia navzájom pomáhajú a starajú sa o tých najslabších, niektorí vidia cirkev možno ako armádu, ktorá je silná a chce zvestovať evanjelium aj na hrane zajtrajška, a ďalší sa na cirkev zas pozerajú ako na firmu, kde má každý člen svoje postavenie, svoju úlohu, ktorú má plniť aby cirkev fungovala.
A problém zvykne nastať, keď niekomu vadí, že má ten druhý na cirkev iný pohľad, ako je ten môj.
No všetci sme rozdielni a môžeme sa na to pozerať ináč. Cirkev funguje najlepšie, keď to všetko spojíme, keď bude v cirkvi každý iný a každý bude pre niečo dôležitý taký, aký je.
Veľmi dobre to vystihuje pieseň od Casting Crowns - City on a Hill.

Niekedy si ale vravíme, že predsa pre spasenie nepotrebujem cirkev, stačí mi predsa Boh.
1. list Jána: 4:20: Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Ak si povedal 'áno' Bohu, musíš povedať 'áno' aj cirkvi. To je hlavnou myšlienkou tohtoročnej konferencie.

Okrem hlavnej témy boli na konfere aj semináre, ktoré nás možno niečim zaujali a niečo sme si z nich odniesli.
Konferencia, ako iste viete, je vysoko sociálna udalosť, na ktorej je vysoká koncentrácia dobrých ľudí. Mohli sme sa porozprávať s kamarátmi, ktorých stretávame len raz za rok, alebo len vidieť to dievča s najkrajším úsmevom na svete, ktorému sme sa ešte stále neprihovorili. A celkovo ten víkend určite stál za to.

V sobotu večer na konfere vystúpila alternatívna jazzová kapela GrooveHub. Ich tvorbu si môžete nájsť na internetoch.
Všetky fotky z konferencie nájdete tu.
PS: o rok sa vidíme v Bratislave.
PPS: Hlavný program konferencie je už uploadnutý na youtube, môžete si ho pozrieť tu.