Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Konfera 2016

Ahoj mládež, ako asi všetci viete, minulý víkend bola v Bystrici mládežnícka konfera. Bolo tam celkom dobre. Toto bol rok keď mali Nesvady vyhrať vo volejbale, len trocha nezostavili tím.. ember čo je toto? Téma konferencie bola zaujímavá: "Povedal kto?".  Väčšina z nás sa pozerá každú chvíľu do mobilu, či nemá nové správy. No veľakrát možno zabúdame na to, že nejaké správy nám posiela aj niekto iný ako priateľ na facebooku.

Každý si mohol nájsť semináre ktoré boli pre 
neho, svojich obľúbených rečníkov, aktivity
ktoré ho bavia. V piatok večer sme si dali
Team Deathmatch, páčilo sa to aj iným mládežiam. Mohli 
ste stretnúť starých známych (alebo nových známych ;) ), zahrať sa v depe, dať si kávu ktorá potom dá vám a ísť zabiť čestného občana. Za dva dni sme samozrejme nestihli všetko, no verím, že každý si prišiel na svoje. 


 Obrázok: ryba so zväčšenými perami  
Ak ste túto príležitosť premeškali, nevadí. O rok si to zopakujeme. :)                                                                    


Mládež u Marcela - 13.2.2016


Sobota bola fakt mega supiš nádherný deň! A to asi môžem povedať za všetkých zúčastnených!

Stretli sme sa v zhromku o 10:00 a do takej druhej sme natáčali video na mládežnícku konferenciu, ktorá bude o týždeň. Video malo byť o nás, ale podarilo sa nám zakomponovať aj tému konferencie - hovorí kto? Natáčalo sa v zhromku, v Solide aj u Marcela :)

Mládež u Marcela sa niesla v duchu služby jeden druhému. Zamyslenie a aktivitu o tom mal Marcel - čítal z 1.Petra, 4/10 ("Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý dostal").

 Rozprával nám o službe jeden druhému v spoločenstve, spomenul, čo o tom hovoria ďalšie veršíky. Potom nás rozdelil na skupiny a zadal zaujímavé otázky ako podnety na zdieľanie sa. Dievčatá sa zdieľali v kuchyni, aby pritom mohli kontrolovať hurky a špekačky v rúre :)


Mali sme dve zaujímavé aktivitky : na začiatku Marcel zorganizoval (ako ukážku tímovej komunikácie) pantomímu, pri ktorej sme sa riadne zabavili :D Dokonca bolo slovo, ktoré sme neuhádli ani po 15 minútuach! 


Druhou aktivitkou bolo zabaľovanie sa do  potravinovej fólie. Rozdelili sme sa na chlapčenský a dievčenský tím a rátal sa čas, za ktorý bol obalený Mačiak chalanmi a Noemi dievčatami :) Vyhrali chlapci, a na záver sa ešte Noemi a Mačiak sami rozbalili :D

Večer sme ešte robili dokrútky k videu a prešli sme aj k strihaniu a výberu soundtracku :)
Celý večer nás hostil Marcel a Gabča, za čo sme veľmi vďační!

MK VIDEO 2016 - Hovorí kto? A kto sme my?

Video má jednoduchý koncept - kto sme a čo robievame? 

Ako povedal Patrik (raz, náhodou) naše najobľúbenejšie činnosti sú jedenia a hranie sa Aoc s mečmi :D 

Takže video obsahuje scény s nami, ako jeme u Marcela a pár fotiek najlepších jedál z mládeží. Síce sme mali veľa videí o tom ako sa hráme Aoc, rozhodli sme sa pre naše potešenie natočiť pár ďalších scén :D 

Tie sme tematicky zladili podľa konferenčných tričiek! Prvá láska zvíťazí nad trápením z boja o život, z pýtania sa prečo?! a hlavne porazí neprijatého! 
Po úspechu scény z kompilačného videa 2015, kde Stano popíja kávičku sme sa rozhodli pridať scény, kde pijeme kávu alebo kofolu (podľa chuti) a nakoniec je šálka nášho obľúbeného nápoja skoro v každej scéne! 
Keďže Tamara bola doobeda v práci - v Solide, rozhodli sme sa, že ju prídeme pozrieť, a natočíme niečo aj v tamojších interiéroch. Z nápadu bola čoskoro veľkolepá myšlienka reklamy na drogériu Solid, keďže ten poskytuje každý rok drogistické materiály na konferu za bezkonkurenčné ceny! Natáčanie s hrnčekmi, Maznáčom a mečmi sme si užili naplno a všetko nám Tami nablokovala v pyžame a Paľovom klobúku :D Z tejto časti pochádza part : nakupujeme v Solide :)


Ako hlavný soundtrack sme si v podstate už predtým zvolili song od Joan Osborne - One of us.  Pesnička rozoberá postavu Boha - čo ak bol naozaj človekom?Ako vyzerá? Ak by si ho stretol, čo by si sa ho opýtal? Na tejto otázke sme postavili duchovnú časť videa :) Po prečítaní pár motivačných veršov z Biblie, kde k nám hovorí priamo Boh ( Iz 54/10a; Lukáš 3/21,22; Zj.Jána 1/8; Jób 38/4) sme sa niekoľkí rozhodli spísať otázky, ktoré nás trápia. Nechýbal pritom ostrovtip ani večná otázka, čo bolo skorej? Vajce alebo sliepka? :D Na záver sme pridali vec, ktorú hovorí Boh z Izaiáša 54/10 a. 

Čerešničkou na torte bolo natáčanie hudobnej časti. 

V poslednom čase sa naozaj veľa mládežníkov zaujíma o hru na klavír a gitaru a iné nástroje a vždy po mládeži počujeme niekoho hrať :) Je to veľmi mega a aj naša chválospevová skupinka sa vďaka tomu stále rozrastá. Z tohoto vznikla myšlienka, aby čo najviac ľudí hralo na nástrojoch :D A potom len pridať pesničku, na ktorú budeme hrať :D Dopadlo to skvele!
Mládežnícke video na konferenciu 2016:link:

Čas, ktorý sme spolu strávili pri natáčaní bol veľmi cenný! Veľmi sme si to užili :) Veľmi ďakujem všetkým ochotným, verím, že to pre nás všetkých bolo super :)

Užite si konferu a vidíme sa čoskoro!


Znovuzrodenie - Zoli Kakaš

Na prvej februárovej mládeži sme mali tú možnosť uvítať medzi nami vzácnych hostí z neďalekého Komárna. Prekvapili nás počtom, dokonca na vlastnú hanbu musíme priznať, že ich bol viac ako domácich. Tešíme sa z toho, že sa rozrástli a môžeme vzájomné vzťahy upevňovať na takýchto spoločných stretnutiach. Verím tomu, že na konferencii sa spolu nielen stretneme, ale budeme môcť aj prehodiť pár slov.

Harmonogram mládeže mal pod palcom Pali, ktorí nás nielen vrelo privítal, ale povzbudil slovami a odmenil vďačnosťou, že môže patriť do našej mládeže a chýba mu keď medzi nami nemôže byť. Z vďačnosťou pristúpil k Bohu a vyjadril mu vďaku, že v Ňom je ten dôvod - pre ktorý sa schádzame. Naladený na vďaku sme pokračovali chválami, spievaním piesní.

Oznamy v krátkosti:

  • v sobotu budeme nahrávať mládežnícke video na konferenciu. Účasť je dobrovoľná, nahrávanie je naplánované na sobotné ráno (13.2.2016 od 10:00). Vezmite si so sebou všetky kulisy, atrapy, efekty a komparzistov :) Tešíme sa na Vás! Bude to zábava ako vždy.
  • najbližšia mládež je doma, u Marcela

Nič nám už nestálo v ceste započúvať sa do Zoliho pútavej a dôsledne pripravenej témy.

Znovuzrodenie

(Zoltán Kakaš, 6.2.2016)

Vedel by si povedať, čo to je?
Čo znamená znovuzrodenie?
Iba v krátkosti, v 4 minútach.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo to znamená. Aký ma zmysel poznať odpoveď na túto otázku? Jednoznačne nám pomôže svedčiť druhým, pokiaľ máme jasno v otázke znovuzrodenia. Čo však je samotné znovuzrodenie? Ako sa k nemu môžeš aj ty dopracovať? Množstvo otázok padalo a my sme boli nútení zamýšľať sa a skúmať, či vieme ako sme na tom my sami. Znovuzrodenie je moment, ktorému v živote každého veriaceho predchádzajú isté udalosti. Rovnako ako splodenie predchádza narodenie dieťaťa, tak aj pri duchovnom znovuzrodení je počiatkom počutie Božieho Slova. Musíme najprv počuť zvesť evanjelia. Mnohí túto správu počuli, nie je však automatické, že za tým prichádza znovuzrodenie. Poznáte podobenstvo o rozsievačovi (Mk 4, 3-8), ktorý sial a nie každé zrno, čo sial, sa ujalo. Iba tie, ktoré padli do dobrej pôdy. Dalo by sa povedať, že nás musí zastihnúť v pravý čas, aby niečo životaschopné vzniklo. Byť osvietení slovom Božím, usvedčení z vlastných hriechov, vedení do pokánia to všetko je práca Ducha Svätého, ktorý v nás spôsobí vieru až budeme očarení slovom Božím a Jeho mocou. Prečo o tom všetkom hovoríme? Pretože až po tom prichádza znovuzrodenie. 
Obrátenie znamená približovať sa k Bohu a nie oddiaľovanie sa od Neho. Znovuzrodenie je začiatkom života z viery v Ježiša Krista. Spoločne sme si prechádzali niekoľko textov. Kľúčové je ako sa o znovuzrodení vyjadruje sám Kristus (Ján 3, 5).

"Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: 
Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, 
nemôže vojsť do Božieho kráľovstva."

Zdôraznená je tu podmienka znovuzrodenia pre vstup do Božieho kráľovstva. Ak zvýšite pozornosť, podstatné je aj to, že ide o narodenie sa z Ducha. Znovuzrodenie je zrod nového, darovanie nového života. Narodenie človeka sa deje z vôle muža a ženy (Ján 1, 12-13). Avšak znovuzrodenie, to spôsobí Boží Duch (t.j. Duch Svätý). Znovuzrodenie je z Božej vôle. Tá istá moc, sila, ktorá stvorila svet, počala v znovuzrodených nového človeka (2.Kor 5, 17). Ako Boh tvoril na začiatku, robí to i dnes v živote každého človeka, ktorý sa k Nemu obráti.

"Obrátenie je skúsenosť starého človeka 
a znovuzrodenie je skúsenosť nového človeka."


Znovuzrodenie je jediná vec, ktorá je potrebná. Robí ju Boh. To však, čo sa odo mňa očakáva je nejaká reakcia. Pozrime sa ešte raz spolu na príbeh Ježiša s Nikodémom, (Ján 3). Ak sa niekto nenarodí znova, predtým však hovorí amen, amen, čo nám zvýrazňuje dôležitosť Ježišových slov!!! Človek je telo, dokáže sa správať cnostne. Nemôže sa však sám dopracovať k duchovnému životu - znovuzrodeniu. Pre lepšie pochopenie si skúsme odpovedať na otázku: "Ako sme mohli ovplyvniť svoje vlastné narodenie sa?" Jedine Boh Ti dáva možnosť prísť k nemu. My si dvere do Božieho kráľovstva nemôžeme sami otvoriť.
Farizeji nespoznali spasiteľa Ježiša, hoci bol medzi nimi. On im vykladal písmo, ktoré sami veľmi dobre poznali. Činil zázraky, divy a predsa mu neverili. Vzkriesil mŕtveho Lazára (Ján 11, 1-44) a v ďalších veršoch sa už radili ako sa ho zbaviť.

"Ty by si chcel dnes vidieť podobné zázraky?
Človeka, ktorý vstal z mŕtvych?
- Len sa pozri okolo seba. Je ich tu niekoľko takých,
ktorí sú znovuzrodení."
 
Z. K. 


Ako nám Zoli povedal z vlastnej skúsenosti, tiež bol zaslepený. Pri prvom stretnutí s kresťanmi, ktorí sa nahlas modlili a spievali Bohu chvály, mu to prišlo smiešne. To však na nich pozeral svojimi telesnými očami (1. Kor 2, 14 ). Najväčšou tragédiou človeka je sedieť v tme a myslieť si, že sedíme vo svetle (Myslieť si, že je s nami všetko OK). Vlastnými očami nedokážeme uzrieť Božie kráľovstvo: sme slepí, nevidíme! Sme chytení do pasce, hovoríme si "musím si to zaslúžiť", "nie som toho hodny", ani jeden z nás nie je toho hodný, nevieme si to zaslúžiť. Boh sa k nám sklonil, aby nás zdvihol. Oslovenie je pomocná ruka. Boh určuje pravidlá, my sa Ním musíme nechať viesť. Nebuďme ako žobrák, ktorý s darcom vyjednáva. Pýta si peniaze na jedlo, ale ponúknuté jedlo nechce. Potrebujeme Božie pôsobenie. Ducha, ktorý by otvoril naše oči.

Pokánie

Obrat z cesty zlej, za nás Boh neurobí. Ísť za Ním, priznať sa a prosiť o prijatie. Znovuzrodenie má moc dostať nás preč od nášho hriechu. Prijatím za Božie deti sa z nás nestávajú dokonalí ľudia. Boh so mnou, s každým z nás má ešte veľa práce. Rovnako raz aj vaše deti budú vždy vašimi deťmi, ale musíte ich vychovávať. V Jánovom liste čítame, že milovanie bratov pôsobí v nás Boh (1. Jána 4, 7-11). Možno sa ti často nechce, ale "ideš" (konáš tak, miluješ) lebo vieš, čo chce po tebe Boh.

Znovuzrodením začína v nás proces obnovy. Boh to urobí z lásky a radosti všetkým tým, ktorí Ho prijmú. Dávaj Bohu otázky a nechaj sa Ním presvedčiť. Boh ťa znovuzrodí a  uzrieš Jeho kráľovstvo a budeš prebývať v Ňom.


Ďalšie texty, ktoré odzneli v priebehu témy nájdete, odporúčam k domácemu štúdiu. :) 

PS: Fotky z mládeže budú čoskoro v galérii.

Svadbovanie Rado&Nika 30.1.2016

Máme za sebou krásnu mládežnícku svadbu Rada a Niky! 
Jedlo bolo super, nevesta krásna, ženích šarmantný a ešte sa aj tancoval foto osman!
Dúfam, že dobrá nálada nás dlho neopustí po celý týždeň, aj keď nám bude možno trochu pršať do nálady. Vidíme sa na ďalšej mládeži v sobotu o 19:00 :)