Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

16.12.2017 Vianočná slávnosťAko vždy, tak aj tento rok sme mali na mládeži vianočnú slávnosť, kedy sme si pospomínali na spoločné zážitky z celého roka. Každý mal možnosť povedať, za čo je z tohto roka vďačný Bohu.
Rado nám pripomenul všetky akcie, ktoré sa diali počas roka na mládeži a niektoré naše spoločné momenty sme mohli vidieť aj vo videu, ktoré si pre nás pripravil Mačiak. (Video si môžete pozrieť TU.) Potom, ako sme si pospomínali, sme si dali slávnostnú večeru. Ako vždy sme mali toľko sviatočného jedla, že sa nám pod ním prehýbali stoli. Je to veľmi fancy zvyk. :)PS: Všetky fotky nájdete v albume Random foto 2017.

10.12.2017 Výlet do Bratislavy

Dnes bola v našom nesvadskom zbore kázeň v maďarčite, tak sme si povedali, že je to dobrá príležitosť navštíviť iný zbor. Išli sme teda šiesti do Bratislavy. Ja, Mačiak a Rebeka sme navštívili zbor BJB Viera a Laura s Vangelovcami sa kvôli obavám z cestovania MHD-čkou rozhodli ísť radšej k AC-čkárom.
Vo Viere nás milo privítali a posadili sme sa medzi 1645 (rozumej veľa) neznámych ľudí. Zopár sme ich ale poznali. Napríklad chvály mali Darinka Malá a Zuzka Markoova (a dvaja ďalši ľudia, ktorých nepoznám).
Samo Antalík mal kázeň o vzájomnej pomoci, to bolo celkom zaujímavé. Môžete si vypočuť nahrávku (bude aj na ich YouTube kanáli). Okrem toho boli ich bohoslužby naozaj živé a úprimné a celkom sa nám to páčilo, cítili sme sa u nich dobre.
Po zhromaždení sme sa trocha porozprávali s miestnymi a potom sme sa všetci šiesti stretli v Centrali. Išli sme do mekáča, lebo také v Nesvadoch nemáme. A Laura si kúpila ponožky s jednorožcami.

Ak by ste zbor BJB Viera chceli niekedy navštíviť, všetky dôležité informácie o nich nájdete na bjbviera.sk.

2.12.2017 Biblický seminár I.

Platí o tebe jedna z nasledujúcich možností?

A,Používam len Bibliu v mobile, stačí mi na vyhľadávanie počas tém a kázní, samotnú ju neštudujem

B,Biblia je komplikovaná, čítam si Chlieb náš každodenný

C,Štúdium je od slova študovať, a študovania mám dosť v škole, nechcem študovať aj Bibliu

D,Biblii nerozumiem, na povzbudnie a vedenie mi stačia niektoré veršíky, nepotrebujem Bibliu študovať komplexne

E,Chcem študovať Bibliu a porozumieť jej viac

Ak áno, tak tento seminár bol pre Teba!


Ráchel a Maťo si pre nás perfektne pripravili pracovné listy, pomocou ktorých sme postupne zisťovali viac o kontexte dvoch biblických pasáží. Samoštúdium sa striedalo so skúmaním literatúry o biblických autoroch, histórii a kultúre, so spoluprácou s ostatnými, s vyhľadávaním rôznych prekladov, s hľadaním odpovedí na otázky (a la hranie sa na Sherlocka Holmesa a Hercula Poirota), ktoré nás posúvali ďalej a samozrejme s aktivitkami, ktoré nás prinútili k akcii! To všetko sa začínalo modlitbou a prosbou, aby sme cez toto štúdium našli niečo, čo sme doteraz nepoznali. 

Boli vybrané 2 pasáže - Filipským 2/1-18 a Kološanom 1/9-23. Naše štúdium viedlo k porovnaniu týchto 2 listov. 

Ráchel nám poskytla "návod" ako si nájsť v literatúre, alebo na internete info o tom, kto je adresát, kto je autor, aký je medzi nimi vzťah, ako to ovplyvnilo list. Ďalej, čo sa dá všetko z listu vyčítať o historickom a kultúrnom kontexte (toto vie veľmi pomôcť, ak nerozumieme, prečo Pavol niekde píše o jedení mäsa, inde o falošných prorokoch - týka sa to vždy konkrétneho zboru, alebo osoby, s ktorou komunikuje). Po zistení týchto informácií sme sa na dané pasáže pozerali o niečo inak. 

Maťo nás previedol cez druhú časť, kde sme pátrali po rozdieloch v iných prekladoch Biblie, hľadali sme kľúčové slová, kľúčové verše, odkazy pod čiarou, snažili sme sa text prerozprávať vlastnými slovami a na záver sme sa zamerali na aplikáciu - ako vieme dané verše a ich posolstvo preniesť do nášho dnešného života. 

Pomedzi to sme počas aktvitiek hľadali spojitosť medzi súčasnou a v textoch spomínanou kultúrou, a skúšali sme našu orientáciu v Biblii počas vyhľadávania veršíkov.Tu je stručné zhrnutie našich výsledkov k dvom pasážam:

Filipským 2/1-18

Autor: Pavol z Tarzu, predtým Šavol, rímsky občan (výhodné práva na život), v čase písania mal približne 55 rokov

Adresát: zbor vo Filippách - je to prvý kresťanský zbor, zakladal ho Pavol so Sílasom. Medzi Pavlom a zborom bol blízky vzťah, list naznačuje, že ich mal veľmi rád - dokonca od nich prijal finančný dar

Okolnosti: Filippi bolo veľmi významné mesto v Makedónii (dnešné Grécko), patrilo pod Rímsku ríšu. Nachádzalo sa na komunikačnej trase, spájajúcej Rím s ostatnými distatnejšími časťami impéria. Bolo to pohansko-židovsko-kresťanské mesto

Kľúčové slová: radosť, Kristovo zmýšľanie, rovnakosť, jedna

Kľúčové verše: 2/2-5 "naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus."
Aplikácia do života:

  • ísť dnes spať a zajtra spraviť niečo dobré
  • nemyslieť len na svoj vývoj, ale na celé spoločenstvo
  • považoať druhých za vyšších od seba
  • byť čistý uprostred skazeného sveta


Kološanom 1/9 - 23

Autor: buď Pavlov pisaár, alebo neznámy autor po Pavlovej smrti. Ak to bol Pavol, sú tri obodbia, počas ktorých sa odhaduje, že tento list napísal: väznenie v Ríme, V Cézarey, v Efeze

Adresát: cirkev v Kolosách, kde nikdy nebol, ale zbor zakladal jeho priateľ Epafras

Okolnosti: bolo to mesto v oblasti dnešného Turecka, viedlo cez neho niekoľko obchodných ciest, spájajúcich Rím a Orient --> kvôli tomu boli v meste prvky východných náboženstiev, ktoré spochybňovali božstvo Ježiša Krista

Kľúčové slová: múdrosť, rozumnosť, dobré skutky, Božia vôľa, odpustenie viny

Kľúčové verše: 1/13,14 "vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov"

Aplikácia do života:

  • povzbudenie viac sa modliť pre iných, hľadať Božiu vôľu
  • byť posilňovaný Božou mocou, aby sme všetko prekonali, a pritom s radosťou ďakovali Bohu
  • aby sme mali radosť, aj keď prechádzame skúškami


25.10.2017 - Mládež s Pepom

Servus,
sobotňajšia mládež bola skromnejšia, čo sa počtu ľudí týka. Avšak slovo Božie, ktorým nás previedol Pepo, bolo bohaté v množstve povzbudení pre nás veriacich.

V úvode k téme sme si pozreli motivačné video, ktoré nás vyzýva k zodpovednému žitiu našich životov. V čítanom slove, 2. Tes 3, sme sa užšie zamerali na časť s titulkom výstraha pred lenivosťou. V mnohom zvykneme čakať až niekto niečo urobí. Pokiaľ je to na nás, mali by sme sa sami byť aktívny. Nebyť druhým na ťarchu. Boli sme napomenutí za lenivosť (v. 6 a 11) a vyzývaní k aktivite (v. 8). Mnoho sa tiež hovorí v texte o spolunažívaní s bratmi a sestrami. Je našou zodpovednosťou byť aktívny - aj čo sa napomínania týka.
Všimnite si zaujímavý paradox vo veršoch 6-15. Najprv Pavol usmerňuje veriacich, aby sa stránili neporiadnych bratov (v 6) a potom nabáda k vzájomnému napomínaniu (v 12). Napomenutie predpokladá stretnutie. Avšak to, že ich nestretávame ich má viesť k náprave (v 14). V zápätí po tomto verši o napomenutí, nám zdôrazňuje: "Nepokladajte ho však za nepriateľa".
Napokon Pavol list ukončuje pozdravom: "Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými." Našou úlohou je dať a dávať ľuďom najavo, že Kristova milosť je tu pre všetkých (aj pre neposlušných). A to našou láskou, prejavenou v našich skutkoch, aktivite a v zaobchádzaní s inými.

Ďakujeme takisto Willimu, ktorý si pre nás pripravil akčnú a zábavnú hru :) a tiež Pepovi, že pri množstve povinností si našiel čas a zavítal medzi nás mládežníkov.
Posledná výzva prihlásiť sa na darčekový TU.

.. A ty, na čo čakáš?

18.11.2017 Filip - láska a poznanie

Čaute. Na minulej mládeži nás bolo dosť veľa. Je to super, že ľudia môžu robiť čokoľvek, no každú sobotu si vyberú byť s mládežou. Okrem pravidelných sobotňajších stretnutí sa ale zvykneme stretávať neformálne aj inokedy, napríklad niektorí mládežníci boli v nedeľu na plavárni, v piatok sme mnohí boli na LAN párty a v sobotu sme mohli odpalovať krtince na strelnici :D.

Filip mal tému z Filipanom 1:3-13 a hovoril o tom, že ak chceme, aby v nás rástla láska, musí rásť aj naše poznanie a ak povedzme radi skúmame bibliu, naše poznanie nebude skutočne rásť, ak nebude rásť aj naša láska. Teda ak chceme duchovne rásť, potrebujeme lásku aj poznanie.

Po téme sme si dali občerstvenie, nacvičovali sme si piesne na neďeľňajšie chvály a zahrali sme si hru signál (aby sme mali dôvod jesť sladkosti) a potom sme sa poprechádzali večernými Nesvadmi.

V nedeľu sme celá mládež spievali v zbore a Paľo mal kázeň z Lukáša 8:22-25. Hovoril o tom, že aj keď máme možno ťažké obdobie a zdá sa nám, že Boh na nás akoby zabudol, mali by sme mu dôverovať, pretože náš život je vždy v jeho rukách.

Nezabudnite sa prihlásiť na darčekový TU.

28.10.2017 - Pali Kováč - O vzkriesení

Krásny sobotný jesenný deň sme zakončili spoločným stretnutím v mládežníckej miestnosti. Chválami nás viedol Mačiak a so svedectvami sa zdieľali Garrett a Marcel.

Efežanom 2/4-5 "Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou sme spasení!"

Oznamy:
-z Holandska nás pozdravujú Aneta a Roman :)

-2.12. bude biblický seminár - poobedné mládežnícke stretnutie, začínajúce o 14:00, počas ktorého strávime nejaký čas spolu pri aktivitách, občerstvení a hlavne - pri skúmaní Božieho Slova. Viac info o tejto akcii čakajte už čoskoro :)

Pali K. - Vzkriesenie

Paliho snahou bolo poukázať na to, ako vzkriesenie súvisí so spasením. Vzkriesenie ako také pre nás má mnoho významov - nádej, víťazstvo, zázrak, dôkaz....
 Pali si pre nás pripravil verše, ktoré nás v tejto téme posunuli ďalej:

--> v  17. kapitole Jána Ježiš hovorí, že sa v nebi za nás bude prihovárať - po vzkriesení sa stáva naším prímluvcom pred Bohom - našou nádejou

-->Rim 4/20-25 "...vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie."
   -sme ospravedlnení nielen vďaka našej viere, ale aj vďaka smrti Ježiša Krista a jeho vzkrieseniu

-->1. Kor 15/12-19 "...ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je naša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch..."
   -vzkriesenie je nutné na spasenie

-->1.Petra 1/3 "...požehnaný Boh a Otec nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej."
     -spasenie sme získali vďaka vzkrieseniu

Človek bol hriešny, duchovne mŕtvy, a odplatou za hriech je smrť. V snahe zachrániť nás sa Boh rozhodol obetovať niekoho bez hriechu, aby splatil náš dlh. Vybral sám seba - keďže Ježiš - Syn a Boh - Otec, sú jedno. Boh sa stal telom. 
Ježiš po prežití bezhriešneho života v ľudskom tele zomrel za naše hriechy, nevstal by však z mŕtvych, ak by zhrešil. Preto je vzkriesenie dôkazom, že všetko prebehlo tak, ako malo. Spasenie ľudí bolo dokonané. Kristus porazil smrť, pretože smrť je odplatou za hriech  a on bol bez hriechu. Napriek tomu to celé podstúpil, keď sa stal obeťou za hriechy náš všetkých, aby sme dosiahli spasenie. 
_____________________________________________________________________
Po téme a občerstvení sa, sme trávili čas hraním hier, rozhovormi, chválami a tešili sme sa zo spoločne stráveného času.  

7.10.2017 Marian: Ježiš ako náš priateľ

Čaute. Na poslednej mládeži nám Marian rozprával na kontroverznú tému: „Ježiš ako náš priateľ“.
Téma bola založená na texte o poslednej večeri, Marian nás vyzval aby sme si doma naštudovali Jána 13. - 17. kapitolu, aby sme sa do nej vedeli vžiť.

Ján 13:12-16: „Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.„

Ján14:18-20:Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.“

Kontroverzia týchto textov spočíva v tom, že Ježiš nám zdôrazňuje, že je našim pánom. No na druhej strane hovorí, že brebýva v nás, v našich hriešnych telách. A to ľudia v starozmluvných časoch umreli, keď vkročili na nepovolenú časť chrámu, pretože nezniesli božiu prítomnosť. No Boh sa rozhodol byť v nás, pozná nás, vie o nás aj veci, ktoré o sebe možno sami nevieme, má s nami vzťah. Je našim pánom, no zároveň je aj našim priateľom.

Ján 15:9-17: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. 12 To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. 13 Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.“

Po téme sme si pripravili malé občerstvenie, pozreli sme si zopár starých fotiek a zahrali sme si Dobble.
Ak by ste si chceli vypočuť nahrávku, napíšte mne alebo Mačiakovi. Tak zatím.

30.9.2017 Spojená mládež s Komárnom a Suchdolom

Krásne, veľké, česko-slovenské stretnutie sa začalo už o 16:30, aby sme stihli s hosťami stráviť, čo najviac spoločného času. Na prejav pohostinnosti sme ich zaučili umeniu boja so styrodurovými mečmi a ponúkli sme veľa možností spoločných aktivít :) Veríme, že sa zabavil každý!

18:30 nás čakala spoločná večera, vonku v našom novopostavenom altánku, ktorý poskytol prístrešie pre všetkých mládežníkov, hot-dogy, šaláty, sladké a slané pochúťky. Chcela by som opätovne poďakovať všetkým, ktorí hociakým spôsobom prispeli k tomu, že sa nám podarilo pripraviť také bohaté občerstvenie.

Po všetkých tých veselých momentoch na trávniku, v altánku a v kuchyni sme sa presunuli do veľkej sály, kde nás oficiálne privítal Marcel . Po mojom pokuse o sčítanie sa odvážim tvrdiť že nás bolo približne 58

Po možnosti podeliť sa o svedectvo a úvodnom veršíku zo žalmov nás chválami sprevádzali Mačiak, Pepo, Šimon, Noemi, Tami a Laura. Chvály boli skvelé :) Hlavnou témou večera bola služba Bohu. K nej sa nám svedectvami a osobnými myšlienkami vyjadrili Kaja a Šanko Barkóczioví aj vedúci Suchdolskej mládeže Láďa.

Kaja mala pre nás pripravenú aktivitku, kde sme vymýšľali vlastnosti, ktoré by sme požadovali po našom sluhovi. Na záver sa nás pýtala, či sme my takí služobníci pre Boha, akých by sme my chceli pre našu domácnosť. Okrem toho nám porozprávala ich osobné svedectvo o tom, ako sa o nich Boh postaral potom, ako sa rozhodli slúžiť pre mládež v Komárne. Pre ňu osobne neznamená služba Bohu súbor niekoľkých činností, ktoré si naplánuje, ale spočína v postoji srdca, ktorý ak máme, vieme slúžiť v každej životnej situácii.

Šanko nám prečítal časť príbehu o Samuelovi, pasáž o tom, ako sa mu snívalo, že ho volal Eli. Eli mu však povedal, že to ho volá Boh a Samuel si od Boha vypočul, že má povedať Elimu, aby pokarhal svojich synov, pretože samotný Eli toho nebol schopný. 

Samuel v prvom rade pozorne počúval a bol pripravený reagovať na hlas, ktorý počul. Ľudia si totiž vedia "nastaviť" uši, aby počuli len to, čo chcú počuť. Ďalej Eli, napriek tomu, že sám nedokázal spraviť správne rozhodnutie, bol ochotný spraviť ho po napomenutí - naviedol Samuela na to, aby počúval Boha, a následne prijal to, čo mu Boh cez Samuela chcel povedať. 

V oboch prípadoch nešlo o konkrétne posolstvo, ale o postoj, aký Samuel aj Eli mali - a ten postoj by v ideálnom prípade mali mať aj kresťania - to ako žijeme, je službou, to ako vnímame veci, ako sa k nim staviame - tým robíme službu. Otázka je, či sme dobrí služobníci. Alebo či až tak veľmi nie. 

Posledný hovoril o službe Láďa, ktorý nám cez krátku aktivitu ukázal, aké ťažké je slúžiť, ak nevieme "o čo ide". Povedal jednu neucelenú informáciu dobrovoľníčke a ona mala za úlohu, podať ju ďalej. Napriek tomu, že sa veľmi snažila, dalo sa vidieť, že bez dostatku informácií to nevyzeralo až tak dôveryhodne. O Bohu nebudeme mať počas života na tejto Zemi 100% informácií nikdy. Ak však chceme slúžiť, a pritom nedávať ostatným zmiešané a necelistvé informácie, mali by sme venovať čas poznávaniu Boha.


Na záver sme sa spoločne pofotili, ešte dačo pojedli, pokecali, dali sme si špeciálny čajík a rozlúčili sme sa. Všetky fotky sa nachádzajú vo fotoalbume v paneli na pravo, alebo aj TU

Tešíme sa na najbližšie spoločné stretnutie :)


24.9. Nedeľa

V nedeli se nedelá, ale píše na blog :)

 Drahá mládež, prežívajúca krásne jesenné dni, rána plné hmly a poobedia plné dažďa - budúci víkend nás čaká krásna mládež s hosťami z Komárna a z Česka. Dnes pri organizovaní občerstvenia som intenzívne prežívala pocity vďaky, za to, kde žijeme, aké máme možnosti a aj za to jedlo, ktorými mládežníkov pohostíme.

 Pocit vďaky za jedlo sa mi silno spája s vďakyvzdaním, ktoré nás zhodou okolností tiež onedlho čaká :) Tak snáď nezaškodí trochu z tej vďaky si prerozdeliť na každý deň :) Veď síce "sme zmietaní (životom, okolnosťami, prostredím, ľuďmi), no nehynieme (a naša duša ani nikdy nezahynie)."


Pri všetkej tej vďake som si pred nedávnom, potom ako som sa zamestnala na plný úväzok, čakajúc na prvú výplatu, tešila na to, ako si objednám niekoľko knižiek (zhodou okolností kresťanského charakteru). Stále však nie som taký dobrý šafár mojich peňazí, aby sa mi ten plán podaril hneď na prvýkrát uskutočniť, tak ak sú tu medzi vami podobní šafári, nehanbite sa pozrieť na zľavnené knihy na teofanii - je tam pár super kusov, za ceny, pre ľudí ako ja :) 

 http://www.teofania.sk/teofania/AKCIA-c21_0_1.htm

Teším sa na Vás budúcu sobotu, a ak sa niekto chcete zapojiť do občerstenia, dajte mi vedieť :) ♥ (hadrana@gmail.com)


Prvá tohoto-sezónna mládež roku dva1017 (9.9.2017)

Prvučičká mládež v tomto roku začala predstavovaním  nových tvárí :) Po celý rok s nami bude v Nesvadoch nový misijný pracovník z Texasu - Garrett. Verím, že nielen on nám niečo dá svojou službou, ale že aj my mu tu ponúkneme na ten čas domov a prijatie. 

Nový nával bývalých dorastencov, dnes už mládežníkov, nás veľmi potešil a verím, že tieto baby sa medzi nami budú cítiť stále dobre :)

Oznamy: ešte týždeň (do 16.9.) sa dá kandidovať do mládežníckeho tímu. Súčasných prihlásených ľudí, môžete vidieť napravo v paneli (Mačiak a Rado). Prihlásiť sa je možné na mail  mladez.team@gmail.com. Voľby budú 23.9. a hlasovanie bude anonymné. Nový tím bude predbežne fungovať rok. Je to dôležitá služba, pri ktorej nie je reč o tom, byť na niečo vhodný, ale o ochote na niečom sa podieľať. 
Program na ďalšie mládeže sa nachádza taktiež v paneli napravo, alebo po najnovšom aj na mládežníckej nástenke v zhromku :)

Po zdieľaní sa o tom, čo kto prežíval cez leto a ako sme sa mali sme sa zahrali naše obľúbené Game of thrones a následne sme sa dosýta občerstvili. Večer bol zakončený pozeraním fotiek a videí, z našich predošlých spoločných zážitkov. 

Fotky z mládeže sa nachádzajú v paneli napravo vo fotoalbume Random foto 2017 alebu TU.

Tešíme sa na seba budúci týždeň v sobotu :)


Mládežnícke leto 2017

Čo zažívali mládežníci toto leto? Bolo veľa spoločných stretnutí a veľa príležitostí získavať nové skúsenosti a dojmy zo všetkého, čo sa okolo nás deje.

Čo som zažívala ja?
Toto leto sa mi konečne podarilo dokončiť biblické štúdium 2. listu Timoteovi. Je mi ľúto, že sme ho nedokončili ako skupina, niekedy sa ale okolnosti nedajú prekonať. Nuž som si povedala, že ho dokončím ako jednotlivec a som veľmi rada, pretože to (ako inak) stálo za to! Tu sú moje základné poznatky a dojmy :)

2. Timoteova ( cez knihu Krok za krokom)
Všeobecne sa dôveruje faktu, že tento líst písal Pavol, približne v rokoch 66 - 68 n.l., z väzenia, kam sa dostal kvôli šíreniu evanjelia v Rímskej ríši. Adresátom je Timotej, človek, o ktorom Pavol hovorí, že má nepokryteckú vieru a v tomto liste ho nabáda, aby si ju zachoval a zveľaďoval. Podtitul knihy je "štúdium učeníctva" a presne zodpovedá tomu, k čomu Pavol Timotea (a zároveň mňa, nás) nabáda. Je to list mladému kresťanovi, ktorý dostáva rady, ako sa vysporiadať s mnohými nástrahami, ktoré ho čakajú na jeho ceste. Medzi inštrukciami, ktoré Pavol dáva, sú aj tieto:

--> roznecuj dar Boží
--> nehanbi sa svedectvo o našom Pánovi
--> svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého
--> posilňuj sa milosťou
--> znášaj protivenstvá
--> Ježiša zachovávaj v pamäti podľa evanjelia (Ježiš je Syn Boží)
--> pripomínaj evanjelium ľuďom
--> nehanbi sa a správne podávaj slovo pravdy
--> vyhýbaj sa prázdnym svetským rečiam
--> odstúp od neprávosti
--> zavrhuj otázky, ktoré vyvolávajú len zvady
--> zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený

 V 2. kapitole hovorí Pavol, aký by mal byť Timotej - ako vojak, ktorý sa nepletie do iných povolaní, ako zápasník, ktorý zápasí podľa pravidiel, a ako roľník, pre ktorého je najdôležitejšie, aby bola dobrá úroda. 
2/3 "Spolu so mnou znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Ježiša Krista."

Pavol tu hovorí aj o tom, že každé písmo, vdýchnuté od Boha je užitočné učiť, karhať, napravovať, a vychovávať k spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. V knihe je venovaný veľký priestor proroctvám a ich naplneniu, ako dôkaz o pravdivosti Biblie. Je veľmi dôležité, aby učeník /mladý kresťan/ ja - veril, že posolstvo Biblie je pravdivé. Inak nemá zmysel, aby ho šíril ďalej. 
Na začiatku štúdia som si poznačila, že Pavol si zachoval vieru a neodišiel od Boha ani v ťažkých chvíľach. Na záver štúdia som tam mala poznačené, že Boh neopustil Pavla, ani v najhorších chvíľach:
4/18 "Pán ma zbaví všetkého zlého a zachová pre svoje nebeské kráľovstvo."

Pod týmto dojmom som sa toto leto snažila prekonať môj strach z toho, čo bude po skončení školy, pri hľadaní práce a zisťovaní, čo by som chcela po zvyšok môjho života robiť. 

Čo zažívali ostatní mládežníci? 
Mali možnosť anonymne sa vyjadriť a tu sú ich odpovede, povzbudzujúce, smiešne aj také, nad ktorými budeme ešte dlho premýšľať. 

-->Misijné výlety


-->English camp - zamýšľanie sa nad témami, vďačnosť, spolupráca s ostatnými vedúcimi ;)


-->Počas leta som prežil požehnaný týždeň s Američanmi, kedy som si mohol jednoznačne uvidedovať ako Boh vie použiť rôznych ľudí a okolnosti k vytvoreniu skvelého týždňa plné zábavy, srandy a šírenia jeho evanjelia...


-->Toto, ako i to minuloročné leto som si predstavoval/a úplne inak, polovička leta za mnou a to, čo by som chcel/a sa ani z časti nestalo. Čiže prežívam len takpovediac akúsi rutinu, keď sa nad tým tak zamyslím.


-->Sám život mi odoprel túto svoju stránku.


-->Momentálne som sa vrátila z detského tábora. Keby ste sa ma pred rokom opýtali či sa tam viem predstaviť moja odpoveď by bola nie. Ja ako introvert robiť vedúcu deťom na tábore ? Nie to mi nesedí, veď Boh si ma použije inde. No ako tento rok plynul po jednej akcii s jednou veľmi dobrou témou som si stále viacej začala uvedomovať potrebu služby. A keď prišla Betka, že či nechcem ísť na tábor môj pohľad bol úplne iný. A vravím si, že aj napriek mojej povahe to skúsim . Že aj napriek mojej povahe si ma Boh môže použiť práve v tomto ( kedže spievať neviem a ani na hudobný nástroj neviem hrať). Takže môj prvý tábor je za mnou a to len vďaka Nemu. Poviem vám, že bolo dobre. Človek si tam dobre precvičí trpezlivosť a zažije tábor úplne z iného pohľadu. Zo začiatku bolo pre mňa úplne divné, že tie deti ťa počúvajú (ak ťa práve počúvajú :D) a že ty si v roli toho vedúceho .Celkovo hodnotím tábor dobre aj keď to nie je celú dobu úplne prechádzka ružovou záhradou :) . Ale určite ma to naučilo novým veciam. V skratke asi toľko :)  Odpovie im Kráľ: Veru hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25:40

-->Čím ďalej, tým som si menej istý, čo z kresťanstva mám brať vážne.

Krátka štatistika z hlasovania: 50% vyjadrených je spokojných s týmto letom
                                                 57% vyjadrených sa niekam posunulo v duchovnom živote

Taktiež, keď už tento rok nebol mládnícky tábor, rada by som touto fotkou pripomenula krásne časy emberrakášov, kedy sme si vzájomnú bratsko-sesterskú lásku dávali najavo aj takýmto telesným kontaktom.  Užite si posledné letné dni a vidíme sa na prvej mládeži :)