Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

5. - 6. 11. Filipova téma a služba v zbore

Ahojte. Na minulej mládeži sme sa zišli v celku hojnom počte. Ako to už býva zvykom, v chválach nás viedol  Mačiak. Filip nám porozprával nejaké jeho myšlienky o svedectvách.

Do akej miery je kresťanstvo súčasťou nášho každodenného života?
Ako vyzerá náš bežný deň? Najprv spíme, potom sme v škole alebo v práci, jeme, oddychujeme, sme na Facebooku a keď nám ostane nejaký čas, venujeme sa kresťanským aktivitám. Luk 12:34: Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
Ak je našim „pokladom“ spánok, budeme spávať dlhšie, no ostane nám menej času napríklad na kresťanské aktivity. Ideálne by bolo, ak by sme sa správali ako kresťania v každej aktivite počas celého dňa.

Všetci sa radi venujeme tomu čo nás baví. Napríklad ak som fanúšikom športu, pozriem si futbal, kúpim si korčule a pod. No do akej miery máme takéto nadšenie z Boha? Vedeli by ste povedať nejakú skúsenosť s Bohom za posledné dva mesiace? Možno nie, pretože ste si to ani nevšimli. Boh s nami chce byť vo všetkom čo robíme. Skúsme si Boha všímať aj v menších veciach. Nemusí sa nám zjaviť anjel, nemusíme mať nejaké videnie… Dôverujme Bohu, že sa prejavuje aj v malých veciach.

Viete ako fungovali bohoslužby v prvej cirkvi? Asi si nečítali z Lukáša :D. Ľudia sa stretávali, a rozprávali si svedectvá. Viacerí sa prestriedali pred kazateľnicou, a porozprávali čo zažili s Bohom. Nikdy nevieme, ako môžu naše svedectvá povzbudiť ostatních ľudí v nasledovaní Boha. Tak si skúsme všímať Božiu prítomnosť v maličkostiach a nebojme sa o tom hovoriť ostatním.


Po mládeži sme si nacvičili zopár piesní na nedeľu, kedy sme ako mládež slúžili v zbore. Marcel mal zamyslenie k modlitbám s jednoduchou myšlienkou, že všetko, čo je pre nás dôležité, napríklad naše auto, náš dom alebo náš mobil si zamykáme, aby sa doň hocikto nedostal. Zamykáme si ale aj naše srdce? Čo všetko sa môže dostať do nášho života? Nedostáva sa tam veľa špiny? Ak chcete, môžete sa nad tým zamyslieť.
Po tom sme spievali piesne, ktoré sme mali nacvičené a niektorí mládežníci povedali svedectvo - niečo, čo zažili s Bohom. Ľuďom v zbore sa to celkom páčilo, asi by sme mali spievať častejšie ;)
Všetky fotky nájdete tu.

29.10. - 30.10. Mládež : Anet Pinke + Vďakyvzdanie v zbore

Posledný októbrový víkend sme venovali vzdávaniu vďaky za všetko dobré, čo nás tento rok postretlo. 

Mládež

   V sobotu večer sa začala mládež vo forme polohudobného dorastu, keďže Anet doprevádzala svoju tému pesničkami od českej kapely Veselá Zubatá.  Chvály viedol Mačiak.
Anet Pinke - Chodenie s Bohom

   Anet sa nám svojou témou snažila zlegitimizovať stav, kedy nevieme ako ďalej. Kresťan má slobodu povedať : nechápem, čo sa deje, môj vzťah s Bohom nefunguje. AK si myslím, že Boh musí byť vždy pochopiteľný, príde stav, kedy zistím, z vlastného pričinenia, alebo vplyvom okolností, že to tak nie je. Vzťah môže ochladnúť, z objektívnych aj subjektívnych príčin. 


Téma je zameraná na sebecké - ľudské dôvody, prečo môže vzťah Boha a človeka ochladnúť. Tu sú hlavné z nich:

1.Dávam do popredia svoje ciele s nebiblickým zámerom.
2.Uzatváram sa do seba (áno, je to možné aj pri vzťahu s Bohom, nielen s rodičmi a kamarátmi)
3.Strata každodennej komunikácie
4.Obviňovanie Boha, že mi nedal niečo, čo "mi mal dať"
5.Experimentujem, aj keď viem, že to nemá dobrý vplyv na môj život a vieru.

    Po prebehnutí týchto procesov sa dostávam do stavu podvýživy : nič do vzťahu nedávam, čerpám v podstate z dobrých spomienok a neuvedomím si, že prejde rok, dva, dvadsať,...veci nie sú tak, ako boli predtým. Hudobná ukážka : Veselá Zubatá : "víra sa často strácí, špína ji rozežírá". 
    
    Väčšina z nás by v takejto chvíli chcela spraviť krok vpred, tu je teda manuál, čo v tomto prípade zo životom : musím si uvedomiť, čo sa so mnou deje, potom viem prosiť Boha o konkrétnu pomoc. Ak mám aj s tým problém, je dobré nájsť veriaceho, ktorému dôverujem a poprosiť ho o modlitby a sprevádzanie.
Veselá Zubatá : "v pekle vás chcou, v nebi vás milujou"

Veselá Zubatá : "Rekni mi úprimne, nejsi perla a já svine? Rekni mi, jestli v srdci nosím te."

Po zregenerovaní som opäť schopný byť vďačný/á a vzdať chválu aj Bohu. 

Kolos. 3/1-17 1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. 

2 Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. 
3 Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 
4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve. 
5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 
6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 
7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 
8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 
9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 
10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 
11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. 
12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 
13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 
14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 
15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 
16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 
17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.

Po oficiálnom konci sa plánovalo, akou formou bude mládež slúžiť ďalší týždeň v zhromku - článok o tom  bude, čo chvíľu :) Čaká nás služba aj na Vianoce, viac info v maily (ak nie si odoberateľom mládežníckych info mailov, a chcel by si byť, napíš na 
mladez.team@gmail.com ). 
Zároveň sme si zahrali pár hier, spoločných aj súkromných pri sviečke vo svietniku, o ktorú sa staral Filip. 
Nedeľná bohoslužba

  V nedeľu nás Maťo cez list Filipänom vyzval k nesťažovaniu sa a k vzdaniu vďaky. Kázeň mal pre nás kazateľ Tomáš Kohút ml., ktorého si naši rodičia pamätajú z čias, keď tu jeho otec pôsobil ako kazateľ. Vyzval nás k zbožnosti spojenej so spokojnosoťu (1.Tim 6/3-12).

Po kázni sme mali spoločné pohostenie a poobede ešte krátke bohoslužby. Sme vďační za cenný, spoločne strávený čas.