Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Nový mládežnícky tím

 Predstavujeme vám nový mládežnícky tím, ktorý bol zvolený túto sobotu:
Stela Gogolová
Radoslav Uhrin
Pali Barkóczi
Tamara DjuricPali Hanes - Alkohol v Biblii
Pali Hanes nás túto sobotu návštivil v Nesvadoch, aby splnil úlohu zadanú naším zborom : ozrejmiť prítomnosť alkoholu v Biblii. 

Po prednáške, ktorá mala dve časti nasledovala diskusia, v ktorej sa mohli anonymne, alebo aj verejne, klásť otázky. Väčšina ľudí však uprednostnila možnosť osobného rozhovoru, po ukončení oficiálneho programu.

1.časť - metódy získavania informácií o alkohole v Biblii

1.Lingvistická metóda
     Hľadá pôvodný význam slova cez výkladové slovníky konkrétnych jazykov : hebrejčiny, gréčtiny, aramejčiny. Je viacero slov opisujúcich víno, niektoré označujú alkoholické víno a iné  mušt. 
2.Gramaticko-historická metóda
     Prihliada na to, aký bol význam daných slov v konkrétnej dobre, aké boli ich súvislosti.
3.Literárna metóda 
     Zameriava sa na  iné miesta, kde sa alkohol spomína : frazeologizmy ("víno vášne" Zj.Jána), literárne zdroje iných kultúr - rímskej, gréckej - ak neexistoval výklad z hebrejskej, hľadal sa význam v nich.
4.Teologická exegéza (odborný výklad)
     Výklad textov Biblie, konkrétny príklad : ak je víno hriech, Ježiš by ho nebol vyrobil na káne galilejskej,...


2. časť - konkrétne príklady v Biblii

Pozitívne vyjadrenia o víne:
--> 4. Moj 18/12 - najlepšie víno prinesieš Hospodinu
-->1.Kor 10/16 - večera Pánova
-->5. Moj 14/26 - keď sa ti darí, choď a kúp si, čo sa ti žiada, víno,.... a raduj sa pred Hospodinom
-->1.Tim 5/23 - nepi už len vodu ale pre svoje choroby užívaj aj trochu vína
Negatívne vyjadrenia o víne:
-->Jer 35 - otec zakázal synom piť víno, aj keď to mali dovolené od Hospodina
-->Hozeáš 4/11 - víno a mušt odoberajú môjmu ľudu rozum
-->Prísl 20/1 - víno je posmievač, nie je múdry nik, koho premôže
-->Ef 5/18 - A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale napĺňajte sa Duchom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najväčší rozpor : Ján 2. - kána galilejská - jazykové hľadisko - podľa významu slova ide o alkoholické víno alebo mušt?
                                                                   - teologické hľadisko - bolo to víno alkoholické? je alkohol hriech?

-->Rozhodujúci je náš vzťah k Ježišovi, nie k alkoholu (Kol 2/20-23)

"Všetko môžem, ale nie všetko mi prospieva." Alkohol patrí spomedzi vecí na tomto svete, medzi tie nebezpečné.

"Všetko je možné (spraviť), ale nie všetko je nevyhnutné." (Hanes)

3. časť - diskusia

Otázky : môže opitý vnímať Ducha S.?; Prísl 31/6; tolerovať mladým alkohol? - odpovede môžete získať na nahrávke, ktorú získate od zvukárov :)

Palimu za prednášku ďakujeme, účasť bola naozaj hojná! (pre zväčšenie fotky stačí kliknúť).


Po skončení sme mali aj pseudomládež u Marcela, kde sme si robili banánové drinky :) Každý bol vítaní! Bol priestor aj na diskusiu o prednáške. Niektorým sa ušli aj hranolky!

Ešte raz  mená kandidátov, kto chce voliť členov tímu, prídite budúcu sobotu!!
Kandidáti : Stela G., Rado U., Pali B., Tamara Đ., Stano S. Ml.

Vidíme sa :) !


Voľby do mládežníckeho tímu

Kandidáti

Najbližšiu mládež nás okrem Pepovej témy čakajú volby. Volí sa nový mládežnícky tím na najbližšie dva roky. Títo naši mládežníci sa rozhodli kandidovať:
  • Pavol Barkóczi
  • Tamara Đurić
  • Stela Gogolová
  • Stanislav Sopko
  • Radoslav Uhrin
Ak sa plánujete volieb zúčastniť, premýšľajte koho si viete vo vedení mládeže predstaviť a modlite sa za to. Ak sa neviete zúčastniť osobne a máte záujem voliť, napíšte nám mail a my vám pošleme inštrukcie ako hlasovať alternatívnym spôsobom.