Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

5. - 6. 11. Filipova téma a služba v zbore

Ahojte. Na minulej mládeži sme sa zišli v celku hojnom počte. Ako to už býva zvykom, v chválach nás viedol  Mačiak. Filip nám porozprával nejaké jeho myšlienky o svedectvách.

Do akej miery je kresťanstvo súčasťou nášho každodenného života?
Ako vyzerá náš bežný deň? Najprv spíme, potom sme v škole alebo v práci, jeme, oddychujeme, sme na Facebooku a keď nám ostane nejaký čas, venujeme sa kresťanským aktivitám. Luk 12:34: Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
Ak je našim „pokladom“ spánok, budeme spávať dlhšie, no ostane nám menej času napríklad na kresťanské aktivity. Ideálne by bolo, ak by sme sa správali ako kresťania v každej aktivite počas celého dňa.

Všetci sa radi venujeme tomu čo nás baví. Napríklad ak som fanúšikom športu, pozriem si futbal, kúpim si korčule a pod. No do akej miery máme takéto nadšenie z Boha? Vedeli by ste povedať nejakú skúsenosť s Bohom za posledné dva mesiace? Možno nie, pretože ste si to ani nevšimli. Boh s nami chce byť vo všetkom čo robíme. Skúsme si Boha všímať aj v menších veciach. Nemusí sa nám zjaviť anjel, nemusíme mať nejaké videnie… Dôverujme Bohu, že sa prejavuje aj v malých veciach.

Viete ako fungovali bohoslužby v prvej cirkvi? Asi si nečítali z Lukáša :D. Ľudia sa stretávali, a rozprávali si svedectvá. Viacerí sa prestriedali pred kazateľnicou, a porozprávali čo zažili s Bohom. Nikdy nevieme, ako môžu naše svedectvá povzbudiť ostatních ľudí v nasledovaní Boha. Tak si skúsme všímať Božiu prítomnosť v maličkostiach a nebojme sa o tom hovoriť ostatním.


Po mládeži sme si nacvičili zopár piesní na nedeľu, kedy sme ako mládež slúžili v zbore. Marcel mal zamyslenie k modlitbám s jednoduchou myšlienkou, že všetko, čo je pre nás dôležité, napríklad naše auto, náš dom alebo náš mobil si zamykáme, aby sa doň hocikto nedostal. Zamykáme si ale aj naše srdce? Čo všetko sa môže dostať do nášho života? Nedostáva sa tam veľa špiny? Ak chcete, môžete sa nad tým zamyslieť.
Po tom sme spievali piesne, ktoré sme mali nacvičené a niektorí mládežníci povedali svedectvo - niečo, čo zažili s Bohom. Ľuďom v zbore sa to celkom páčilo, asi by sme mali spievať častejšie ;)
Všetky fotky nájdete tu.

29.10. - 30.10. Mládež : Anet Pinke + Vďakyvzdanie v zbore

Posledný októbrový víkend sme venovali vzdávaniu vďaky za všetko dobré, čo nás tento rok postretlo. 

Mládež

   V sobotu večer sa začala mládež vo forme polohudobného dorastu, keďže Anet doprevádzala svoju tému pesničkami od českej kapely Veselá Zubatá.  Chvály viedol Mačiak.
Anet Pinke - Chodenie s Bohom

   Anet sa nám svojou témou snažila zlegitimizovať stav, kedy nevieme ako ďalej. Kresťan má slobodu povedať : nechápem, čo sa deje, môj vzťah s Bohom nefunguje. AK si myslím, že Boh musí byť vždy pochopiteľný, príde stav, kedy zistím, z vlastného pričinenia, alebo vplyvom okolností, že to tak nie je. Vzťah môže ochladnúť, z objektívnych aj subjektívnych príčin. 


Téma je zameraná na sebecké - ľudské dôvody, prečo môže vzťah Boha a človeka ochladnúť. Tu sú hlavné z nich:

1.Dávam do popredia svoje ciele s nebiblickým zámerom.
2.Uzatváram sa do seba (áno, je to možné aj pri vzťahu s Bohom, nielen s rodičmi a kamarátmi)
3.Strata každodennej komunikácie
4.Obviňovanie Boha, že mi nedal niečo, čo "mi mal dať"
5.Experimentujem, aj keď viem, že to nemá dobrý vplyv na môj život a vieru.

    Po prebehnutí týchto procesov sa dostávam do stavu podvýživy : nič do vzťahu nedávam, čerpám v podstate z dobrých spomienok a neuvedomím si, že prejde rok, dva, dvadsať,...veci nie sú tak, ako boli predtým. Hudobná ukážka : Veselá Zubatá : "víra sa často strácí, špína ji rozežírá". 
    
    Väčšina z nás by v takejto chvíli chcela spraviť krok vpred, tu je teda manuál, čo v tomto prípade zo životom : musím si uvedomiť, čo sa so mnou deje, potom viem prosiť Boha o konkrétnu pomoc. Ak mám aj s tým problém, je dobré nájsť veriaceho, ktorému dôverujem a poprosiť ho o modlitby a sprevádzanie.
Veselá Zubatá : "v pekle vás chcou, v nebi vás milujou"

Veselá Zubatá : "Rekni mi úprimne, nejsi perla a já svine? Rekni mi, jestli v srdci nosím te."

Po zregenerovaní som opäť schopný byť vďačný/á a vzdať chválu aj Bohu. 

Kolos. 3/1-17 1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. 

2 Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. 
3 Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 
4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve. 
5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 
6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 
7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 
8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 
9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 
10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 
11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. 
12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 
13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 
14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 
15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 
16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 
17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.

Po oficiálnom konci sa plánovalo, akou formou bude mládež slúžiť ďalší týždeň v zhromku - článok o tom  bude, čo chvíľu :) Čaká nás služba aj na Vianoce, viac info v maily (ak nie si odoberateľom mládežníckych info mailov, a chcel by si byť, napíš na 
mladez.team@gmail.com ). 
Zároveň sme si zahrali pár hier, spoločných aj súkromných pri sviečke vo svietniku, o ktorú sa staral Filip. 
Nedeľná bohoslužba

  V nedeľu nás Maťo cez list Filipänom vyzval k nesťažovaniu sa a k vzdaniu vďaky. Kázeň mal pre nás kazateľ Tomáš Kohút ml., ktorého si naši rodičia pamätajú z čias, keď tu jeho otec pôsobil ako kazateľ. Vyzval nás k zbožnosti spojenej so spokojnosoťu (1.Tim 6/3-12).

Po kázni sme mali spoločné pohostenie a poobede ešte krátke bohoslužby. Sme vďační za cenný, spoločne strávený čas. 


Klenovec 2k16

Čaute. Minulý víkend (21. až 23. októbra) mali stredoslovenskí baptisti oblastnú konferenciu v Klenovci a pozvali tam nejakých cudzích, napríklad aj nás.
Prišli sme tam v sobotu okolo obedu. Po obede sme sa hrali Activity s nejakými revúckymi.


Po tom bola diskusia na tému: „Ako žiť dobrý život“, t.j. taký život, na konci ktorého budeme spokojný. 2.Tim 4:7: „Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“
Na život by sme sa nemali pozerať ako na švédske stoly, z ktorých si chcem všetko vyskúšať. Na konci by som zistil, že som ešte stále nemal všetko, ešte som mohol skúsiť aj viac.

Po diskusii nasledovali chvály a Rišo Nagypál mal tému o tom, ako žiť život a nepokaziť to.
Predstavte si špagát, ktorého jeden koniec držíte a je dlhý až po koniec vesmíru. Váš život na tejto Zemi je dlhý ako prvých 5 centimetrov na tom špagáte. A tých prvých 5cm rozhoduje o tom, čo sa stane so zvyškom toho nekonečne dlhého špagátu. Náš život na tejto Zemi je krátky. Je ako para - na chvíľu sa ukáže a potom zmizne. A za tú krátku chvíľu vieme všetko pokaziť.
Stvoril si nás pre seba a naše srdcia nebudú nikdy uspokojené pokiaľ nespočinú v tebe. - Augustín
Pokiaľ nepochopíš, že si bol stvorený Bohom a pre Boha, tvoj život nebude dávať nikdy zmysel.
Pamätáte si meno svojho pradeda? Niektorí možno áno, no o "pár" rokov si na vás už nebude nikto pamätať. Máte len jednu šancu.. jeden život. Nepremárnite ho.

Večer sme išli do kultúrneho domu nacvičiť si zopár piesní na ďalší deň. Keď sme sa vrátili, do noci sme sa hrali, spievali a rozprávali sme sa.
Ráno sme sa zobudili na zvonenie všetkých budíkov a vybrali sme sa do miestneho kultúrneho domu, kde sa konala oblastná konferencia. Kázeň bola na tému: „Zbožnosť + spokojnosť = veľký zisk“, (1Tim 6:6). Tam sme všetci sedemdesiati mládežníci spievali zopár piesní.Myslím si, že môžem za všetkých povedať, že sme sa tam mali veľmi dobre. Najbližšie sa takto ešte vo väčšom počte stretneme na celoslovenskej mládežníckej konferencii v Banskej Bystrici vo februári. Dúfam, že sa už tešíte :)

15.10. Mládež u Marcela

V sobotu sme mali mládež u Marcela. Nazbieralo sa nás tam dosť veľa
a ja a Mačiak sme mali na začiatku chvály. Rado mal krátku tému o hľadaní Boha.
Jeremiáš 29:13: „Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom.“
(V iných prekladoch - ak ma budete hľadať celým svojim srdcom.)

Ako to už u Marcela býva zvykom, rozdelili sme sa na tímy a zamýšľali sme sa nad štyrmi otázkami:
1. Prečo Boh chce aby sme ho hľadali? Ak ho máme hľadat, znamená to že sa skrýva? Ak áno, prečo?
2. Čo podľa/pre vás znamená robiť neičo celým srdcom?
3. Ako zvyknete hľadať Boha? Ako sa vám Boh dáva nájsť?
4. Čo sú podľa vás vhodné spôsoby hľadania Boha? Kam by už kresťan nemal zájsť?
Skúste sa nad týmito otázkami zamyslieť, skúste na ne odpovedať. Ak sa vám zdajú byť jednoduché, asi sa nezamýšľate dostatočne hlboko.

Možno máte niekedy problém s hľadaním Boha. Ak niečo doma neviete nájsť, máte dve možnosti:
hľadať lepšie alebo hľadať inde. To sa dá aplikovať aj na tento problém. Môžete skúsiť viac čítať Bibliu, chváliť Boha, modliť sa, rozprávať sa s inými kresťanmi a podobne. Každému sa môže nechať nájsť iným spôsobom. Ak ho budete hľadať celým svojim srdcom, dá sa vám nájsť.

Potom nás čakal ešte jeden dôležitý bod programu - voľby nového mládežníckeho tímu.
Boli piati kandidáti - Pali B., Marcel, Mačiak, Stano, Rado. Zvolení boli prví štyria,
čiže nečakane všetci piati (4. a 5. mali rovnaký počet hlasov).

Po oficiálnom programe sme sa občerstvili vajíčkovou pomazánkou a palacinkami, ktoré nám
s láskou pripravila Gabča.

Najbližší víkend, t.j. 21.-23.10. nás čaká Oblastné stretnutie mládeží v Klenovci.
Z toho dôvodu mládež nebudeme mať. V novembri budeme ako mládež slúžiť v zbore chválami a svedectvami, napríklad z táboru. Na Vianoce budeme mať tiež program. Môžete nad tým rozmýšľať. Zatiaľ sa majte dobre :)

24.9.2016 - Maťo Tobák - Teológia prosperity

Posledná mládež bola relatívne dlho pripravovaná. Už o 18:00 sme sa stretli, aby sme niektorí nacvičili chvály, či pripravili projektor, iní, aby sme pripravili občerstvenie (pre telo) a Maťo sa zrejme doma chystal na tému. 

Chválami nás sprevádzal Mačiak, ktorý aj uvádzal mládež, Privítal medzi nami novú dobrovoľníčku Evniku z Ukrajiny, ktorá sa pridala k Natálii, ktorá prišla už na začiatku septembra :) Obe pochádzajú z mesta Vinnitsa, o ktorom nám v máji rozprával Andrej Barkóczi :)

oznamov len toľko, že do budúcej soboty (1,10.) sa môžete nahlasovať ml. tímu, ak chcete kandidovať do mládežníckeho tímu. 8.10. nás čaká svadba o 15:00 vo Svätom Petre, ak by niekto potreboval odvoz, pokojne sa mi ozvite :)

Budúci týždeň má pre nás tému Pali Kováč.


Na mládeži sme vyhodnotili anketu, ktorá bola na blogu, výsledky sa nachádzajú na mládežníckej nástenke .

Maťo Tobák : Teológia prosperity

Maťova téma bola o určitom (nazvime ho laicky hnutím) hnutí ktoré sa vyvinulo medzi kresťanskými cirkvami.


 Vyznávači tohoto smeru myslenia sa považujú za kresťanov a veria, že keď sú vyznávajúcimi kresťanmi, musí sa im dariť - musia byť zdraví a majetní. Všetko môžu dostať, len si to od Boha musia vypýtať. Z toho tiež vyplýva ich ďalší postoj - ak sa mi nedarí, niečo s mojím kresťanským životom nie je s kostolným poriadkom. Buď nie som veriaci, alebo je moja viera veľmi slabá. Spájajú kresťanskú vieru s určitou vierou v ľudský potenciál, čo je typické aj pre hnutie New Age. Vo všetkých prípadoch je vinný človek - keď ochorie, príde o peniaze, alebo sa mu stane niečo nepredvídateľné, je to chyba jeho viery, pretože ak si o niečo pýtaš správne, tak to od Boha musíš dostať. 

O hnutí : najrozšírenejšie je v Afrike, Južnej Amerike, v Ázii, vo všeobecnosti v krajinách 3.sveta. Predstaviteľom je Kenneth E. Hagin.  
Prejavy : predstavy, že moje pozitívne myslenie vyústi v to, že sa moje sny stanú skutočnosťou.
Dôsledky : odmietanie lekárskej starostlivosti, veľké sklamanie sám zo seba 

Podľa princípov Biblie patrí toto "hnutie" do šuflíku s nápisom : modlárstvo. 

"Život človeka nezávisí od jeho rozhojňovania majetku."

"Nič sme si nepriniesli na svet, a nič si z neho ani neodnesieme."

"Nemôžeš slúžiť dvom pánom."

Za týmto celým sa skrýva túžba za bohatstvom a dobrým životom, skrytá za kresťanstvo a vieru v Boha. Biblia nikdy nevraví, že veriacim sa bude iba dariť a nič zlé ich v živote nepostihe. Taktiež nehovorí o tom, že naše túžby a slová sú všemocné. Jedine Božie Slovo je všemocné. 


Na konci mládeže sme si pochutnali na občerstvení, za ktoré ďakujeme Tamare a Romanovi, a potom sme sa zahrali s Anetkou, Patrikom a Stanom super hru : umývanie a odkladanie riadov. Obzvlášť Anetka sa tešila, že sa hráme niečo, čo sa jej páči. Tak ako vždy vo veľkej sále sa hrali chvály :)

10.9. 2016 Prvá tohotosezónna mládež

Prvá mládež v sezóne 2016/2017 sa začala vcelku neskoro, potom, ako sme čakali, kým príde aspoň 1 ďalšie dievča, nech tam nie som jediná :D

Okrem pozerania fotiek a videí z mládežníckeho tábora sme sa spoločne zdieľali o tom, aké pre nás bolo toto leto. Napriek tomu, že sme boli menšia skupina ľudí, zážitkov bolo až, až. 


Mnohí sme boli pomáhať na táboroch a ďakovali sme za silu konať službu. Skoro všetci sme niekam cestovali, či na tábor, alebo do Zámkov niečo vybaviť. Za ochranu na cestách sme taktiež vzdali vďaku tomu, ktorý nás ochraňuje a stráži. Ponavštevovali sme detský tábor, mládežnícky tábor, kemp mládeže BJB aj tábor Detskej Misie. Máme odtiaľ skvelé zážitky. Tieto udalosti boli pre nás miestami, kde sme načerpali lásku a povzbudenie. 


Zvlášť chcem spomenúť tých, ktoré časť leta trávili pomocou svojej rodine. Verím, že budú predmetom našich modlitieb i teraz, keďže leto síce skončilo, ale ich ťažkosti stále pretrvávajú. 

Skoro posledné bolo krátke zamyslenie sa nad tým, že keď už raz prezentujem, že som kresťan, mal by som byť poriadnym kresťanom. Ja by som už len dodala z osobnej skúsenosti, že určite nie za cenu pretvárky - tváriť sa, že nie sme ľudskí nemá zmysel. Veď práve Božia milosť je to, čo nás odlišuje od sveta, nie naše dokonalé telo, alebo myseľ (keďže tie nemáme). 

Chválu sme vzdali Bohu spoločne hneď na začiatku, sprevádzal nás Mačiak na gitare. Vďaka za to!

"Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš."

O týždeň nás čaká téma Aťky, ktorá nám povie niečo o mládeženíckom tíme a jeho fungovaní. Onedlho nás totiž čakajú mládežnícke voľby (predčasné) a všetky kandidáti sa majú nahlásiť do 1.10.2016. 

"Ale TY Hospodne, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. Keď hlasite volám k Hospodinu, ON mi odpovedá,"Mačka, mačka. Pes, pes (Mládežnícke leto 2016 ♥)

Tento rok cez leto neboli stretnutia mládeže pravidelné, bohužiaľ bola väčšina ľudí veľmi rozlietaná. 
Napriek tomu bolo pár epických stretov, tak si aspoň pár z nich pripomeňme predtým, ako sa rozbehne školský rok. 

Mládežnícka opekačka 3.9. (Návšteva Anetiných a Tamariných zverov)

Intelektuálno-klobásková spoločnosť mládežníkov sa na Jókaiho ulici zabávala robením ohníka, mojkaním domácich zverov (mačiek a psa Ytongy) a hraním sa populárno - náučnej hry Slovensko, v ktorej bodovali : Stano, Patrik, Masťo, Aneta, Ema, Ľudi, Tamara a ďalší....Kemp mládeže BJB 2016 (Alebo: „Čo je to veľké, čo držia tie ruky?“)


Niekoľkí naši mládežníci sa zúčastnili aj klasickej baptistickej konco-letnej záležitosti, zvanej kemp BJB mládeže. Ten sa tento rok odohrával v Hornej Dolnej (geograficky: Nová Lehota).
 Téma kempu bola: Dáš to? Ježiš pozýval Petra, aby chodil po po vode, lebo s vierou dokážeme hory prenášať (a po vode chodiť skúšajte, len ak viete plávať). Treba mať odvahu a vydávať sa na nové veci, ku ktorým nás Boh pozýva. 
Boli pripravené mnohé zaujímavé aktivity ako napr. maľovanie obrazu, crossfit, výroba luku, náramkov, dráma a pod... Nenudil sa asi nikto a ľudia z rôznych mládeží na Slovensku spolu mohli prežívať požehnané chvíle. :) 
Snáď novovytvorené vzťahy budú viesť aj k spoločným mládežiam a návštevám. :) Fake mládež 27.8. ( Golfový prúd, Čistota pol života)


Na neoficiálnej letnej mládeži sme sa stretli v Resete, aby sme sa nejakým spôsobom spoločne zabavili pri čaji, pizzi a pagáčikoch. Skončilo to hraním spoločenskej hry activity (niečo ako pantomíma) a zúčastnení si to určite budú dlho pamätať.


Pangalaktický UNO turnaj 29.8.
Na tábore sme si spomenuli, že ešte existuje UNO a koncom leta sme si chceli zopakovať olympijsko-unovskú noc. Tak sme hrali UNO až kým sa nám neminul Tang, miesto na papieri a obojstranná lepiaca páska. Výsledky môžete nájsť tu, tu a tu.

Čočó turnaj v resete (niekedy v strede leta)
Odohral sa aj pangalaktický turnaj v čočó (stolný futbal). Hralo viacero tímov a jeden zvíťazil :D O zábavu bolo postarané. Aj o teplo. (Potrpí si na kvalitné veci: K.........)

Mládežnícky tábor : Rázdiel 2016 (aneb Mladých záchodové príhody a skúsenosti)

Témy
-Maťo T. - pohľad na Ježiša Krista - historická osobnosť, alebo osobný spasiteľ?
              - cena kresťanstva, alebo čo nás stojí byť kresťanmi?
-Filip B. - rozprava o spoločenstve (nie prsteňa, ale veriacich :) )
-Marian B. - o modlitbe (keby sme sa jej venovali tak, ako svojim obľúbeným hobby, snáď by sme už aj hory vedeli prenášať)
-Aneta P. - interaktívna téma: ako by si evanjelizoval/ porozprával evanjelium pomocou náhodných artefaktov (ktoré boli pridelené každej skupine)

Túra
Túra síce nebola mimoriadne náročná, cestička sa však kľukatila cez krásne lesy a lúky. Obedová pauza sa odohrávala na brehu tajchu, v ktorom sa niektorí aj vykúpali :)Poklad
O poklad bojovali dve družstvá a napriek prvotnému náskoku oba tímy hľadali nakoniec poklad spolu. Trasy pripravovali Peťo a Aneta P., poklad som skrývala ja, takže na záver hľadali dva kompletné tímy. 
V lesoch Lórienu im k pokladu pomohli elfovia, trpaslíci aj ľudia. Po asi 15 min. keď sa oba tímy obšmietali okolo skrytého pokladu sa im podarilo ho odhaliť a spoločne si ho rozdelili. Športový duch bol zachovaný, ale našťastie žiadne konflikty, ani prehnané emócie nevznikli.
Poklad je presne pri Marianových nohách :)


Lokalita + Osadenstvo

Miesto pobytu bolo krásne, lesy pri Ži*ri*ove sú ako lesy z Pána Prsteňov a chata je maximálne luxusná. Je pre menej ľudí, ale nás aj bolo menej, tak rodinne, 16-19, podľa počasia :D Rýchlo sme sa zžili a užívali sme si chutné jedlá, krásne počasie, dobrý program a príjemnú atmosféru.Najlepší okamih

? Pre mňa asi poklad, boli ste veľmi dobrí pri hľadaní :D V kuchini bola skoro stále sranda a táboráky boli mega. Najlepšie bolo asi hranie hry farár, kaplán kostolník (nožnice), tam sme sa veľa nasmiali na nečakaných veciach. Ale každý má niečo vlastné :)

Najhorší okamih

Keď sme skoro všetci ochoreli, ešteže to bolo v sobotu večer. Alebo raz počas týždňa sme až 3 čakali na wc. Dúfam, že veľmi horšie zážitky neboli :D


Hadrana & Pa3k