Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

28.2. Mládež u Maťa

Na konci januára sme sa stretli netradične u nášho kazateľa. Začínali sme načas, takže väčšina ľudí zmeškala začiatok mládeže. Chválami nás viedol (ako vždy) Mačiak a (keďže stihla prísť, tak aj) Laura. Malo nás tam byť (podľa niekoho) približne 15, no počas chvál prichádzalo stále viac a viac mládežníkov a nakoniec nás tam bolo až 33 dobrých ľudí.

Tému mal Maťo a rozprával nám niečo z histórie kresťanov - dejiny reformácie.
Kedysi mali ľudia omnoho ťažší život ako máme my a kresťania ešte o to ťažší, že boli prenasledovaní ba dokonca im hrozilo že ich kvôli ich viere popravia. Toto sa však zmenilo v roku 313 n.l., keď cisár Konštantín I. Veľký vydal tzv. Milánsky edikt, ktorý vyhlásil kresťanstvo za oficiálne náboženstvo Rímskej ríše. Takto to trvalo aj naďalej, cirkev sa stala hlbokou súčasťou štátu a mala čím ďalej väčšiu moc. Predstavitelia cirkvi zaviedli mnoho princípov, ktoré sú z nášho pohľadu veľmi nesprávne. Jedným z nich je napríklad predávanie odpustkov.

V pätnástom storočí to išlo s cirkvou už dolu vodou, nastáva veľký úpadok cirkvi. Kláštori sa menili na nevestince, mnísi (žijúci v celibáte) v kláštoroch nechávajú svoje deti a diali sa tam mnohé iné nespávne veci. Cirkev sa jednoznačne potrebovala zmeniť.
Píše sa rok 1517 a na scénu prichádza Martin Luther, ktorý si uvedomuil, že je cirkev v zlom stave a tak spísal 95 téz, v ktorých kritizoval katolícku cirkev. Chcel napríklad zrušiť odpustky a vrátiť cirkev k pôvodným kresťanským hodnotám. Katolícka cirkev na toto reagovala tak, že ho exkomunikovala z cirkvi. Vytvoril si mnoho nepriateľov, no mal aj svoj „fanklub“. Podla Luthera sa mala cirkev riadiť piatimi základnými myšlienkami: jedine písmo, jedine milosťou, jedine vierou, jedine v Kristovi a jedine Bohu buď sláva.
Katolíckej cirkvi už nebolo všetko jedno a reagovala na toto protireformáciou. Neskôr existovalo ešte ďalšie hnutie, ktoré robilo ešte ďalšie reformácie, z ktorého vznikla aj naša cirkev. Tento rok je 500. výročie reformácie.

Po téme sme sa občerstvili, a keďže nás tam bolo tak veľa, mohli sme sa dlho rozprávať. Bolo to o to lepšie, že tam bola taká domácka atmosféra, keďže to bolo u Martina a Terky doma. Niekedy si to môžeme zopakovať ;)

Všetky fotky nájdete tu.

21.1.2017 Ráchel U.

Predposledná januárová mládež sa začala skvelými chválami, ku ktorým sme sa všetci mohli pridať vďaka Mačiakovmu doprovodu. 

Potom nasledovala séria svedectiev : Ráchel o knihe o dievčine, ktorej sa podarilo ujsť zo Severnej Kórey (keďže tú knihu má od Masťa, ktorému som ju kúpila ja, tak ju aj ja vrelo odporúčam, minimálne pre ľudí, ktorí majú pocit, že necítia dosť vďačnosti každý deň), Roman o krste (ktorý má zajtra 29.1.2017, príďte ho, aj s Attilom povzbudiť :) ), Mačiak blahoželal za nás všetkým k narodeninám supermanovi Palimu!


Téma, ktorú mala Ráchel bola o rozdieloch medzi láskou a zamilovanosťou, pričom reč bola o láske medzi dvojicou.

Pieseň Šalamúnova :
"...tvoja láska je lepšia ako víno...tvoje meno je ako jemný olej...posilnite ma hroznovými koláčmi, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky...chytila som ho a viac ho nepustím...neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce..."

1.Korinťanom
"...láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, .... láska nikdy neprestane. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, ale lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. "

 V skratke nám porozprávala o tom, čo sa počas zamilovanosti deje po biologickej, chemickej a psychickej stránke s naším telom.

 Poskytla pár rozdielov medzi dvoma spomínanými pojmami a potom nechala voľný prúd diskusie, počas ktorého nám danú problematiku Roman priblížil na zvieratkovských príkladoch (keď mám rád zvieratko, ale ono si neuvedomuje také veci, je to neopätovaná láska?), zaoberali sme sa otázkou, či je láska skutočná, ak je iba jednostranná? 


Veľa priestoru sme venovali aj definíciám lásky, na korých sme sa popravde veľmi nezhodli, Ale taký je život. Pre niektorých z nás je láska rozhodnutie, pre iných spoločné budovanie vzťahu s milovanou osobou, niekto si ju predstavuje podľa opisu v 1. Korinťanom,....po pravde celkom dobre sme sa na tom aj zabavili, keďže naše predstavy sú rôzne.
Keď už sa niektorí nudili a diskutéri boli stále zapálenejší, diskusia sa ukončila a pokračovalo sa len v menších skupinkách.
Po mládeži sme sa klasicky snažili uchmatnúť čo najviac občerstvenia pre seba a potom sme sa zasedimentovali v rôznych skupinkách, diskutujúc o všeličom :)
Verím, že aj ďalší týždeň ubehne rýchlo a budeme sa môcť zas stretnúť a zdieľať spoločný čas a túžbu za spoločenstvom kresťanov. 

Keďže téma bola o láske medzi dvojicou, nevyjadrovali sme sa vôbec k láske k blížnym, tak na záver pridávam jeden citát na pripomenutie si jej dôležitosti.


Láska je jedinou skúškou pravosti nášho kresťanstva. (Johannes Leppich)Zaujímavý film

Nazdar, nazdar!

jednu z minuloročných kázni v nedeľu v zhromaždení sme mohli počuť kázeň od brata kazateľa Kakaša, z Komárna. Tematicky bola zameraná na integritu - konkrétne integritu Ježiša Krista. Často sa hovorí o téme integrity v živote kresťana, je dobré o tom hovoriť avšak už oveľa náročnejšie správať sa tak.

Výborný fílm, kde sa hlavný hrdina drží svojej zásady - napriek ťažkým okolnostiam je Hacksaw Ridge.

Pokiaľ ste fanúšikmi vojnových filmov oplatí sa zájsť naň do kina. A keď aj nie, popri hlavnej dejovej línii je tam aj zrod lásky, vzťahu a manželstva. ;)

Mimochodom prihlasujte sa na MK 2017.

7. 1. Palo Kováč : Otec a Syn - jedno?Túto mládež sme začali demonštratívne načas : 19:00, síce sme boli len 5, časom sa však rady doplnili. Chválami nás sprevádzali Mačiak a Marcel.

Počas priestoru na svedectvá sme sa viacerí priznali s našimi hypochondrickými sklonmi a ďakovali sme Bohu za zdravie, ktoré v skutočnosti máme. Z oznamov : bude konferka, tak ako každý rok : viac info TU. Ak máte facebook, môžete si ju tam nájsť a sledovať stále nové info o nej a o tom, ako sa tam kto teší. Téma znie : YES I DO!

Ďalším oznamom je akcia (11. - 13. 2.) v Kromeríži v Česku, na ktorej bude slúžiť veľmi uznávaný teológ Paul Washer a pár ľudí od nás sa tam chystá, tak ak máte záujem, TU je info a ak chcete vedieť viac o ceste tam, alebo sa k niekomu pridať, ozvite sa Palimu Kováčovi ml. alebo Peťovi Kováčovi st. 

Posledným oznamom bol pozdrav od bratov Masarikovcov - Sama a Miloša, pre všetkých, ktorí ich poznajú. Vďaka! :)


Téma : Marek 8 / 11 - 21

Pali si pre nás nepripravil klasickú tému, ale aktivitku, aby sme sa všetci mohli zapojiť. Šlo o spojitosť medzi Bohom - Otcom a Ježišom Kristom - Synom. V texte farizeji chceli po Ježišovi znamenie. Aj jeho učeníci by niečím takým nepohrdli, ale Ježiš im vravel, nech si spomenú, ako boli pritom, keď nasýtil davy ľudí. Pali nás vyzýval, aby sme nežiadali o znamenie ale aby sme  spoznávali bližšie Boha a skrze Bibliu aj Ježišov charakter. K tomu mala slúžiť táto aktivitka.Rozdelili sme sa na dve skupiny a dostali sme veršíky na zanalyzovanie - je to o Otcovi alebo Synovi? O akej jeho vlastnosti hovorí? Na záver sme si porovnali naše poznatky z veršíkov, ktoré jasne poukazovali na vlastnosti, ktoré majú aj Otec aj Syn.

Jediná škoda bola, že nebolo viac priestoru na diskusiu o týchto veciach, čo by sa po takejto aktivitke hodilo, niektoré veršíky by sme totiž bez pomoci teológov určovali obtiažnejšie :) Navyše je ťažké (a podľa mňa ani nie úplne správne) pozerať sa na veršík bez jeho kontextu a na to sme mali málo času. Takže Pali do budúcnosti si pre nás priprav niečo zdĺhavejšie, sme na to pripravení! :) 

Po skončení sme šli dole do kuchynky, kde všetci pomohli pri čistení jabĺčok, ktoré sme potom osmažili na škorici a hnedom cukri a jedli sme ich s vanilkovou zmrzlinou (recept Boby Barkociovej :) )

Tento spoločný čas sme využili na debatovanie o tom, čo sa momentálne deje okolo nás, keďže to neuniklo nášmu pozorovaniu : diskusie o Heidi Baker, nová stránka baptistickej mládeže na FCB, vyjadrenia na facebooku - o hierarchii medzi mužom a ženou, o pôsobení Ducha svätého.

 Pri Heidi Baker sa  Števo Danko vyjadril v neskoršej fáze diskusie dosť jasne - z Biblie a z kresťanského učenia vybral veci, ktoré sa týkali danej témy a napísal ich tam. Niektoré odkazy si človek môže vysvetliť inak, s niektými vecami sa nemusí stotožňovať jeho kresťanské presvedčenie - ale má aspoň predstavu, čo o tejto téme hovorí Biblia. Škoda, že takéto zhrnutia od ľudí, ktorí teológiu študovali nie je viac pri takýchto diskusiách - nie preto, aby sme si mohli niečo prečítať a slepo to prevziať do nášho myslenia, ale preto že kresťanov hlavne zaujíma, čo o tom hovorí Biblia k tomu, aby si o tom utvorili svoj názor. 

Je toho veľa a viacerí by sme na to radi poznali názor teológov a ľudí, do toho zasvätených. Na facebooku sa naozaj môže vyjadriť hocikto o hocičom a veľa z takýchto reakcií človeka mätie, je naozaj ťažké vytvoriť si na to vlastný názor. Väčšina reakcií je zaujímavá, od ľudí, ktorých poznáme, vážime si ich. 

 Ako napísal Vico, Biblia a Duch Svätý nech nás pri tomto všetkom sprevádzajú. Mládežnícke Vianoce 2016

Drahí mládežníci a mládežníčky!

  Máme za sebou prekrásne dva týždne plné sladkostí, času stráveného s blízkymi, a pripomínania si pravej príčiny oslavy týchto sviatkov. 

Mládež ako taká mala množstvo príležitostí byť vďačná a oslavovať! Pozrime sa teda na ne pekne po poriadku :)

Vianočný večierok 17.12.

     Dlho som ako dieťa premýšľala nad tým, čo to znamená "husacie hody". Nevedela som si predstaviť, že ľudia niekde sedia niekoľko hodín a jedia hus, alebo viacero husí. Dnes si to už predstaviť viem, ba dokonca poznám mnoho ľudí, ktorí sa na tieto hody dlhodobo tešia, aby si vychutnali jemné mäsko, lahodné knedličky a do chrumkava spečenú kapustičku. Aj u nás doma sú hody, keď Boba (Rozumej moja mamička) kúpi domácu húsku a pripraví ju pri nejakej sviatočnej príležitosti. 
                     
   
     Takto nejak sa ja, a asi aj väčšina mládežníkov teší na mládežnícke hody, ktoré sa dejú vždy týždeň pred Vianocami. Cieľom večierku je podeliť sa každý o to niečo, čo máme a vieme doma pripraviť s ostatnými, aby z toho vznikla večera, ktorej hojnosť nás prijme ďakovať za všetko, čo sme tento rok dostali. A niekoho možno aj za to, čo nedostal, ale bolo dobré, že to nedostal. Nuž sme prišli, doniesli sme koláčiky, zemiačiky, mäská, šalátiky, ovocné, zeleninové, spravil sa dobrý ovocný čaj s plávajúcimi kúskami ovocia (rozumej virgin punč), v kuchynke ochotné ruky pripravili zemiakový šalát  a ešte mäso navyše. Nedá mi nespomenút, ako sa pri jeho vyklepávaní zrútil jeden ping pongový stôl, ktorý nám dlhodobý slúži ako kuchynská linka :D Našťastie sa nikomu (ani žiadnemu jedlu) nič nestalo. Všetko sa upratalo, stôl sa poskladal späť, ale mäso sa na ňom odteraz už nesmie vyklepávať, že Marcel a Daniela?!

                       

     Pri večeri nám Mačiak odprezentoval skvele pripravenú prezentáciu o tom, čo tento rok mládež spoločne prežila. Každý mal možnosť vyjadriť, čo mu tento rok priniesol a za čo je vďačný. No a ja som bola vďačná za toto spoločenstvo, ktoré spolu zdieľame. Verím, že tam, kde sa zídu ľudia, aby chválili Boha, tam je aj jeho láska. Som s vami rada, pretože sa spolu cítime slobodne, často slobodnejšie ako v hociakej inej spoločnosti. 

    Dlho po skončení večierku sme sa ešte rozprávali a zabávali a upratovali samozrejme. Fotky z večierku sú v albume napravo :)Nácvik spevov a scénky + služba v zbore 25.12.

Nácviky sú vždy zaujímavé a treba viacero ľudských síl spojiť, aby sa podarili. Tu je pohľad na nácvik  scénky :

"So scénkou to bolo spočiatku všeliaké. Všetci kreatívni ľudia sme sa stretávali,
aby sme vymysleli scénku, ktorá sa bude páčiť nielen nám, ale aj ostatním divákom
a bude niesť isté posolstvo. Či sa nám to na tých stretnutiach aj darilo dosiahnuť 
je otázne, no s niektorými veľmi originálnymi nápadmi bola sranda.
Rozmýšľali sme nad scénkou, až kým sme neprišli na to, že nemáme nič. Nič čo by sme
mohli použiť v nejakej scénke. Tak som prišiel s novým nápadom. S niektorými ľudmi
sme tento nápad rozvýjali, vylepšovali, menili, upravovali, sedem krát destilovali
a voilà, scénka bola na svete. Už jej len boli pridelení herci, ktorí jej časom na 
nácvikoch prišli na chuť. Herci sa už len museli naučiť byť niekým iným, byť v inom
svete, v koži iného človeka s možno inými názormi. Síce trocha preháňam, no nebolo to
také ľahké, ako to možno z pohľadu diváka vyzeralo."

Výsledok? Skvelá scénka o skupinke mladých študentov, ktorí cestujú na Vianoce domov a padne medzi nimi zopár slov týkajúcich sa aj kresťanstva. Krátke a výstižné so skvelými hereckými výkonmi :)
    Po scénke mládež slúžila niekoľkými piesňami, ktoré potešili všetkých. Mládež nacvičila krásne piesne a tu je link na jednu z nich, ktorá všetkých chytila za srdce. Vďaka za vašu snahu a ochotu slúžiť!

Darčekový dejchánek 26.12.

    Mysleli sme si, že darčekový už tento rok nebude, pretože ako je to už
pre našu mládež tipické, polovica ľudí sa prihlásila až na poslednú chvíľu.
Ale nevadí, sme už raz takí. Všetci ktorí sme sa či už dobrovoľne, alebo 
z donútenia zapojili sme mali tento rok neštandardne náhodne prideleného
niehoho, komu sme dali darček. Niektorí ho kúpili, tí kreatívny vyrobili
a všetci s poetickou dušou ktorá sa preberá vždy v poslednú lunu roka, 
napísali k darčeku aj básničku. Niektorí napísali k darčeku návod na použitie,
alebo iný text kde vysvetlovali čo to vlastne je. Tí z krúžku kinematografie
natočili video v spolupráci s miestnymi hviezdami. 

   Verím, že všetci ste si našli pod tou centimetrovou vrstvou lepiacej pásky to,
 čo ste najmenej čakali. Samozrejme nemožno zabudnúť na fejky. Doslova. 
Odišli sme totiž z darčekového obohatení o stovky megabajtov DDR2 pamäte a
 všetkých ostatních PC komponentov na ktorích sme kedysi drtil nídforspíd. A iné veci.
 Bola to chvíľa kvalitnej srandy, ktorú si dúfam zopakujeme aj o rok.

Fotky napravo :)

Spoločný Silvester 2016

   Na Silvestra bolo super, ako vždy. O šiestej sme boli s mládežou v zhromku kde sme si
hovorili mnoho svedectiev, zážitkov a skúseností z celého roka. Nečakane nás navštívil
bývalý dobrovoľník z Rumunska Péter a poslúžil nám koncoročnou kázňou. Hlavnou myšlienkou
bolo, že ak dostaneme darček, je to len pekne zabalená krabica. Význam to bude mať, až keď
ten darček prijmeme a rozbalíme.
    
    Po oficiálnom programe nás tam mnoho ostalo. Mali sme veľa občerstvenia, rozprávali sme sa,
hrali sme sa spoločenské hry a po 5 tisíc mesiacoch aj team deathmatch. O jednej sme si
išli pozrieť nesvadský novoročný ohňostroj vybuchujúci v mliečnej hmle nad davom "veselých"
ľudí. Potešenie pre oči a dušu, no už sme si necítili prsty tak sme sa vrátili do zhromka
a všetci ktorí sme ostali sme sa do štvrtej hrali UNO. Začína to byť pekný nočný zvyk.Do Nového roka DVATISÍC17

    Sa hlavne tešíme! Tešíme sa na nové mládeže, témy, zamyslenia, chvály (Mačiak sa fakt neskutočne zlepšil, už mu len zohnať stáleho partnera na ukulele!), občerstvenia, tábor (už treba zháňať chatu!) a iné špeciálne príležitosti :). No a čo konkrétne? Tu je pár prianí pre mládež od samotných mládežnkov:

-->aby sme sa nerozpadli, ako sa to stáva iným mládežiam
-->aby tak ako nás ubúda, nás aj pribúdalo
-->aby mládež zažila veľa dobrých akcií
-->aby bola tráva na zborovom pozemku ešte zelenšia ako doteraz
-->aby sme rástli nielen počtom, alebo aj v duchu a láske medzi nami
-->prajeme si všetko dobré!
-->prianie, aby nebolo nikdy tak, ako kedysi (nech je vždy niečo nové)
-->prianie, aby si slobodní nesvadskí chlapci už konečne našli na konferke nejaké dievčatá
-->vážte si spoločenstvo a všetko, čo je okolo vás!
-->prianie, nech naše vzťahy v mládeži zostanú naďalej také dobré, nech sa budujú a vznikajú nové priateľstvá, nech nepohŕdame ani novými členmi a veľa úsmevov!
-->prianie aby sme hľadeli na Boha a nie na ľudí a ich očakávania!

A na záver veršík pre mládež na rok 2017:
Iz 41/10 "Neboj sa, veď ja som s tebou, neobzeraj sa, ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou."


Hadrana & Patrik