Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

13.5. Ivan Kohút - O pôste

Po privítaní hostí na našej stredomájovej mládžei - Ivana Kohúta a Jána Szollosa - nás chválami viedol Mačiačik. So svedectvami sa tentokrát roztrhlo vrece:

Nikolas nám porozprával o tom, aké je dôležité vnímať texty z Biblie v celom ich kontexte a ukázal nám to na príklade: Kol 3/20-21 a Lukáš 2/51.

Kol 3/21 "Otcovia nedráždite si dietky, aby neklesli na mysli"  ALE
Kol 3/20 "Dietky, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi"
Luk 2/51 (Ježiš a jeho rodičia) "šiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný".

Stano vravel o tom, že vždy sa dá mať väčšu radosť z vecí, ako práve máme, len to niekedy nevidíme, Mačiak hovoril o pohľade na ľudí ako na zblúdilé ovce a o Ježišovi ako o pastierovi. Noemi ďakovala za zlepšené zdravie a Nika za to, že vie, že Hospodin je pri nej - Ž 20/7:

"Teraz viem, že Hospodin dá spásu svojmu pomazanému, zo svojich svätých nebies ho vyslyší spásnou mocou svojej pravice."

Odpoveď na to, prečo by si Boh mal vážiť vieru jedného malého človiečika hľadal Rado a našiel ju v texte v Marekovi, v texte o vrchu, ktorý sa zvalí do mora, ak mu to povieme s dostatočnou vierou.

Oznamy: mládežnícky tábor tento rok nebude

O pôste a o tom, čo všetko obnáša jeho absolvovanie nám porozprával Ivan Kohút. Praktizuje ho už niekoľko rokov a jeho momentálny "rekord" je 40 dní. K svedčeniu o tejto dôležitej duchovnej zbrani sa pridal aj Janko Szollos, a taktiež porozprával o svojich motívoch a skúsenostiach. Ako vravel, niekedy máme pocit, že modlitba, v určitom zmysle, sú len slová a chceme niečo viac. Vtedy je pôst vhodným riešením.

Iz 58/6 "Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo."


Prečo čítať Bibliu (séria - 2. diel)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#2: Pretože je to Bohom vdýchnuté slovo

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti. 

Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti vo tme, dokiaľ nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach... 
Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätym vedení hovorili svätí ľudia Boží. 

Prečo čítať Bibliu (séria)

Nedostatky v poznaní písma nás naozaj môžu stáť veľa. A tak Vám prinášame sériu krátkych zamyslení. Nové diely nájdete každý týždeň tu, na tomto blogu. Sledujte, komentujte, lajkujte a zdieľajte.

#1: Pretože sa v nej nachádza večne aktuálna pravda

Všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo zostáva naveky.

Slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné.

6.5. Tomi Barkóczi

V sobotu sme mali na mládeži ďalšieho hosťa, ktorý sa s nami zdielal s jeho skúsenosťami a postrehmi. Bol medzi nami Paliho brat - Tomi Barkóczi. Tomi tiež vyrastal v baptistickom prostredí a dnes je z neho profesionálny vodič. Porozprával nám niečo o odpustení a o sebe.

Niekoľko Tomiho postrehov:

Prečo máme v kostoloch prázdne lavice? Ľudia si všímajú naše správanie, aj naše chyby. Niekedy sa stane, že niekomu ublížime. A potom si nevieme odpustiť. V našich zboroch je to častý problém. Ľuďom by sme mali vedieť odpúšťať rovnako, ako Boh odpúšťa nám. Po odpustení vie naša viera začať rásť. Ak je niekto, komu by ste niečo mali odpustiť, tak to spravte.

„Ten, kto nemá silu odpustiť, nemá ani silu milovať.“ - Martin Luther King Jr.

Tomimu v živote ublížilo už mnoho ľudí, no pred rokom sa obrátil, dal sa pokrstiť a všetkým odpustil. Teraz navštevuje Apoštolskú cirkev v Nesvadoch.

29.4. Kresťan v zamestnaní

Nedávno sme mali na mládeži diskusiu, na ktorú sme si pozvali niekoľko ľudí zo zboru. Rozprávali nám o svojich skúsenostiach a názoroch na tému „Kresťan v zamestnaní“. Hosťami boli Stela, Betka, Ondro, Pepo a Marian. Každý z nich sa venuje nejakej inej oblasti, takže to bolo rozmanité. Betka je vedúca oraganizácie YMCA Nesvady a venuje sa mladým ľuďom, Stela je špeciálna pedagogička, Marian je zamestnávateľom - má stavebnú firmu, Pepo je konzultant v IT sektore a Ondro vystriedal už šesť zamestnaní, naposledy pracoval vo Ferplaste. Diskusia trvala vyše dve hodiny, takže vám z nej vyberiem iba niekoľko rád alebo myšlienok.

Asi všetci sa zhodli na tom, že keď chodili do školy, tak to boli tie sladké časy kedy mali ešte veľa času a veľa energie. Takže skoláci, mali by sme mysliež na to, že teraz máme veľa času a mali by sme ho rozumne využívať, kým môžeme. Pretože keď aj po práci budeme mať chvíľu času, možno už nebudeme mať energiu na iné aktivity.
Ani jednúmu z nich sa nestalo, že by sa na nich kolegovia alebo nadriadení pozerali nejak negatívne iba preto, že sú kresťania. V Betkinom prípade berú jej vieru dokonca pozitívne.
Asi všetci sa kvôli svojej viere a jej princípom musia niekedy zachovať čestnejšie, čo ich niekedy stavia do istej nevýhody voči svojim kolegom. No samozrejme je dôležitejšie byť čestný, ako byť o pár eur bohatší.
Ľudia v ich zamestnaní vedia, že sú to kresťania. Zvyknú sa o tom aj medzi rečou rozprávať. Na hlbšie rozhovory o kresťanstve a o Bohu už ale potrebujú viac odvahy. Ondro zvykol po rozhovoroch o Bohu ostať v práci o niečo dlhšie, aby firme vynahradil ten čas, keď sa rozprával s ľuďmi.
Ešte niekoľko myšlienok: Milujte svojich nepriateľov. Čokoľvek robíte, robte to pre Pána, nie pre ľudí a robte to s radosťou.

Počas diskusie nám Michal objednal pizzu, takže sme mali chutné občerstvenie. Diskusia skončila až o 22:19.

Kedy.. ?