Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

30.4. - Rišo N. (Revúcka Lehota)


Po tomto víkende máme za sebou mimoriadne bohatú mládež, čo sa týka témy, hostí i jedla.


Mali sme možnosť tešiť sa z návštev, ktoré prišli z vedľajšieho i vzdialenejšieho chotára.

Chválami nás viedla väčšia skupinka hostí aj domácich, vedená Marcelom. Boli super, ďakujeme vám za túto službu!

Privítal nás všetkých (obzvlášť Kiku, radi sme ju videli po dlhšom čase medzi nami!)  Pali a modlitbami nás sprevádzala Stelka. 

Rišo N. - "Teistická evolúcia" (Evolučný kreacionizmus)

Na počiatku bola otázka : je možné skĺbiť evolúciu a 1. knihu Mojžišovu?

"...nech Zem vydá živé tvory" (Gen 1/24)

Genezis
Veľa ľudí sa pozerá na Genezis, ako na zdroj odpovedí, na otázky, ktoré nás trápia. Rišo nás vyzval, nech sa zamýšľame nie nad tým, čo chceme vedieť, ale nad tým, čo tá kniha chce povedať nám.

Keď sa pokúsime pozrieť sa v Genezis na to, čo nám hovorí mimo toho, čo v nej hľadáme, mali by sme brať do úvahy:
-že text je síce písaný nám, ale nebol písaný PRE nás (ale pre ľudí toho času, priestoru a kultúry)
-literárny žáner v tomto prípade hrá veľkú rolu, v prípade, že sa na dielo pozeráme ako na poéziu, pochopiteľné sú prvky ako symbolickosť, paralelizmus, opakovanie fráz,...

Zlý pohľad na túto knihu môže viesť k dezinterpretácii a hlavne tieto dva aspekty treba určite brať do úvahy. Keď sa zameriame na stvorenie a priebeh dní, tak pri čítaní textu s porozumením si môžeme všimnúť, ako na seba nadväzujú 1. a 4. deň, 2. a 5. deň, 3. a 6. deň. Boh utvorí nejakú časť (more) a potom ju vyplní (ryby). Na záver prichádza 7. deň - odpočinok.Historické a literárne okienko : v literatúre starovekého blízkeho východu sa nachádza viacero diel popisujúcich stvorenie sveta ( Enúma Eliš, Ba´alov cyklus,...), pričom v každej z nich sa nachádzajú 4 témy : stvorenie, chrám, číslo 7 a odpočinok. Mojžiš písal tóru obklopený kultúrami, ktoré tieto diela uznávali.A  Genezis sa tiež radí do tejto literatúry, v nej však chýba zmienka o chráme. Ledaže by tam nechýbala.

Načŕta sa pohľad, že myšlienkou Genezis nie je popísať presne v akom poradí tvoril Boh, a či deň trval 12, 24 hodín, či bližšie neurčené časové rozpätie, ale že hovorí o chráme, v ktorom chcel Boh prebývať s ľuďmi. Chrámom sa dá nazvať miesto, kde sa zdržiava Boh, a keďže ľudia z neho kvôli hriechu boli vykázaní, dalo by sa povedať, že cieľom je do tohoto chrámu sa vrátiť. 

Tento pohľad na prvú knihu Mojžišovu popisuje Eden (Gen 2/8), miesto, kde chodieval Boh, aby sa stretol s človekom, ktorý bol neskôr vykázaný. Témou Biblie by potom mohol byť plánovaný návrat človeka na toto miesto. 

Evolúcia
Od Genezis sa teraz presunieme k samotnej evolúcii. Pod pojmom evolúcia sa dajú vnímať tri veci : prirodzená zmena v čase (táto sa nezvykne popierať), história evolúcie (strom života), alebo darwinizmus. Posledné dve nie sú jednoznačne dokázané.
Kresťanský pohľad na evolúciu bol demonštrovaný na dvoch autoroch, pričom obaja sú vyznávajúcimi kresťanmi. Bruce Walter tvrdí, že stvorenie prebehlo a evolúcia bola jeho samozrejmou súčasťou, Ken Ham zas, že veriť v evolúciu je neprípustné.

Bolo nám ukázaných 6 modelov stvorenia , od "ateistického" po tradične kresťanský. S kresťanstvom sa v podstate zhodujú tie, od stĺpca "plánovaná", všetky ostatné napravo.

Základným rozdielom medzi plánovanou a riadenou evolúciou (ktoré môžu pôsobiť totožne) je, že plánovaná neráta s Božím zásahom, "tvrdí", že Boh evolúciu dokonale naplánoval, zatiaľ čo riadená pripúšťa, že Boh do vývoja zasahoval počas toho, ako prebiehal.

Je na každom z nás, ktorá z možností sa nám zdá byť najpravdivejšia.
Na záver bola zodpovedaná základná otázka, či je teória evolúcie skĺbiteľná s knihou Genezis - závisí to od toho, ktorý model si vyberiete.
Ak by však aj evolúcia bola 100% podložená dôkazmi, neznamenalo by to vyvrátenie kresťanskej vierouky.
Po téme nasledovala diskusia, ktorá trvala dlho aj potom, ako sme sa občerstvili. 

Nahrávka sem onedlho pribudne, pre tých, ktorým strušné zhrnutie tmy nestačilo.

 Ak vás to zaujalo a máte ďalšie otázky, nebojte sa kontaktovať Riša :)
Po oficiálnom konci sme sa nasýtili, diskutovali sme a klasicky sa rozozvučali hudobné nástroje. Dúfame, že všetkým hosťom sa páčilo, a že k nám zavítajú aj inokedy :)

Ohľadne toho, čo nás čaká :

-budúci týždeň (7.5.) má tému Dávid Cekov, môžete sa tešiť + nezabudnite zahlasovať v ankete o Kainovej žene, už ostáva len pár dní a ak máte nejaké teórie, na mládeži o tom v krátkosti podiskutujeme :) Dávid bude hovoriť o evanjelizovaní...

-budúcu nedeľu (8.5.) nás čaká nádherná udalosť krstu a prijímania nových členov do zboru, všetci sú srdečne pozvaní osláviť túto udalosť

-o dva týždne (15.5.) tu budeme mať vzácnu návšteu - Zacka Randlesa poslúži v zbore, tak si to nenechajte ujsť!


                                                          Pekný týždeň praje :