Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

Mládež & sobáš 26.9.2015

Udalosti..

Filip & Janka

Mali sme možnosť byť svedkami krásneho okamihu v živote dvoch ľudí, keď si pred Bohom a prítomnými svedkami sľúbia vernosť. Janke a Filipovi to v sobotu svedčilo a všetci sme sa s nimi mohli radovať v našom pekne vyzdobenom zhromaždení. Po svadbe, v nedeľu v klube Reset sme s nimi mali možnosť osláviť túto udalosť a odovzdať im svadobný dar, ktorý sa mladomanželom páčil a oceňujú, že sme prišli v hojnom počte.
Zároveň sme v ten večer mohli byť divákmi troch scénok v podaní bratov Šrankotovcov a Aďky. Scénky vypovedali o odpustení, Božej láske k človeku - ako môže byť aj naše srdce radostné v odovzdaní sa Bohu. Pali sa s nami podelil o svedectvo ako prežíval Boží zásah v živote a Božie vedenie v ťažkej životnej situácii. Na to naviazala vtipná scénka o vyzdvihnutí sily Hospodina pri vyvedení Izraelského ľudu z Egyptského otroctva.

Mládežnícke stretnutie

Začiatok mládeže už tradične patril chválam. Veríme, že zmeny v zložení hudobníkov priniesli oživenie :) a nerušilo Vás to v oslave nášho úžasného Pána. Naučili sme sa spievať novú pieseň aj bez pomoci projektora (premietania textu).

Svedectvá

Kto nebol, nezažil - sobotný večer nabralo odvahu viacero mládežníkov a podelili sa s nami o prežívanie s Bohom vo svojich osobných životoch. Svoje povzbudenia nám povedali Dávid, Pali, Mačiak a Marcel. Veríme, že Boh bude konať v našich životoch i ďalej a my nebudeme mlčať o Ňom.

Prekážka vo vnímaní Božej slávy

Filip mal pripravené krátke zamyslenie o tom, čo môže stáť medzi nami a Bohom. Čítaný text bol z evanjelia, hovoril o uzdravení človeka v sobotu (nájdete ho tu, tu a tu). V istom zmysle opísal "novodobé" modlárstvo, kedy si sami volíme prekážku a prestávame počúvať Božie. Tak ako si zákonníci vymysleli nariadenia o sobote, môžeme i my skĺznuť k tomu, že dáme niečomu v živote väčšiu prioritu ako Bohu samotnému, respektíve Jeho pôsobeniu v našich životoch.

Čítanie a spoločná diskusia

Vrátili sme sa a pokračovali sme textom Jánovho evanjelia (kapitoly 11 a 12), ktoré sme počas letných mládeží začali spoločne študovať. Text nám čítal Stano a ostatní mali možnosť čítanie zastaviť a diskutovať o konkrétnych veršoch, udalostiach a ich význame. Obohatenie čítania o dodatočné informácie nebola núdza, keďže do diskusie prispeli rádoví mládežníci ako aj mladí študenti teológie.

Záver & Oznamy

Záver mládeže sa niesol v duchu cvičenia si piesní hudobníkmi, voľnými diskusiami a pred samotným odchodom do Ibizy nás jednotlivci vyhnali zvukom trúby. (tú-tu-tu-tú)

Oznamoy:
  • blížia sa voľby členov do mládežníckeho tímu (17.10.2015)
  • svoju kandidatúru môžete nahlasovať (do 11.10.2015 23:59:59)
    na náš mládežnícky email
  • koncom októbra (28.10. - 1.11.) je konferencia mládeže BJB ČR v Chebe,
    viac na svati.info

Zamyslenie

Ahojte mládežníci,

rozhodol som sa napísať sem pár myšlienok. Premýšľal som či vám to radšej nepovedať na mládeži ako svedectvo alebo povzbudenie, ale nakoniec som sa rozhodol pre takúto menej tradičnú formu - hlavne asi preto, že tu si viem lepšie usporiadať myšlienky.

S blížiacimi sa voľbami do mládežníckeho tímu som sa rozprával s niektorými mládežníkmi o ich kandidatúre.  Viacerí mi povedali, že hlavne váhajú, respektíve vôbec neuvažujú o členstve v tíme, pretože vnímajú, že na to nebudú mať čas. Ja som donedávna prežíval podobný zápas a rozhodol som sa podeliť sa s tým čo som prežíval, snáď to niekoho z vás nejak povzbudí.

Začalo to na tábore, myslím že to bola hneď prvá téma - Aggeus. Boh tam cez proroka vyčíta Izraelitom, ktorý sa vrátali domov zo zajatia, že obnovujú len svoje domy, kým Boží dom je stále zničený. (Ag 1:5 "Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách ?").  Dotklo sa ma to, pretože som uvažoval veľmi podobne ako títo ľudia (ak chcete, prečítajte si aspoň prvú kapitolu). Chcel som pracovať na vzťahu s mojou budúcou ženou, pripravovať sa na svadbu a manželstvo, pri tom študovať a zároveň aj zarábať. V mojich plánoch veľmi nezostával čas na službu a preto som veľmi váhal, či ďalej investovať energiu do služby a do mládeže.

O niekoľko dní som čítal príbeh o chudobnej vdove, zapísaný v Mk 12:41-44.

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.

Keďže moje živobytie stále čiastočne financujú moji rodičia, neprežívam podobné dilemy, aké musela riešiť táto vdova. Ale tento príbeh ma oslovil, pretože ma viedol k zamysleniu sa nad tým ako investujem svoj čas. Investujem ho hlavne do vecí, ktoré som už spomenul vyššie - blížiaca sa svadba a manželstvo, škola, práca. A ak mi zvýši nejaký čas, tak ho venujem Bohu.

Boh mi ale cez tieto príbehy ukazoval, že moje zmýšľanie nie je správne - že nechce len nejaké zvyšky môjho času a energie. A tak aj vás chcem povzbudiť k premýšľaniu ako je to vo vašom živote ...


Rado

Prvé dve mládeže v šk.roku 2015/2016

Nazdar :)

 Na prvej mládeži pred týždňom sme si hodovali a pozerali fotky z mládežníckeho tábora. Potom sme pozerali aj videá z mládežníckeho tábora, čo nám spôsobovalo nesmierne potešenie! :D Boli sme radi, že sa vidíme po dlhšom čase :)

 Na druhej mládeži sme privítali dvoch nováčikov : Olivera a Benjamina Sopka. Modlili sme sa za nich a dostali aj sladké prekvapenie. Chválami nás viedli Stani, Mačiak a Raula. 

  Oznamy :
--> do 11.10. sa kandidáti do mládežníckeho tímu môžu nahlasovať (mailom na mladez.team@gmail.com)
-->17.10. budú voľny do mládežníckeho tímu; všetko ďalšie info sa včas dozvieme.

-->10.10. budeme mať tú česť privítať v NSV Paľa Hanesa, najlepšieho teológa v Strednej Európe. V túto sobotu bude mať u nás v zhromku od 13:00 najprv tému a potom aj panelovú diskusiu o Alkohole, pití, jedení a pôžitkárstve. Všetci ste vítaní a cíťme sa slobodne zavolať hocikoho, pre koho by to mohlo byť zaujímavé.

 Filip - Viera bez skutkov je mŕtva
Jakub 2/14-26

  Filip mal pre nás pripravené povzbudzujúce a vyzývajúce slová o tom, že síce nie skutkami ale milosťou sme zachránení, ale to neznamená, že potom, ako milosť prijmeme sa nám niečo stane ak skutky začneme robiť. 
 Spasenie získavame z Božej Milosti, avšak viera, ktorú máme je bez skutkov mŕtva. Filip poukázal na viacero príkladov ľudí, ktorí kvôli sa odvážili a konali : žena, ktorá sa chcela dotknúť Ježišovho rúcha, lebo verila, že jej to pomôže, Rachab, Zacheus,...
 Treba vykročiť smerom k Bohu.


  Na druhý deň sme mali službu v zbore, takže nás čakal dlhý nácvik spevu, ktorý vďaka ochote niektorých ľudí pomôcť, a ochote iných ľudí počúvať a spievať dopadol dobre. V nedeľu sme slúžili a verím, že to bolo pre radosť nášho zboru! taktiež verím, že som nebola jediná, ktorá cítila z tejto služby ohromnú radosť. Ešte raz ďakujeme Mačiakovi a Stanimu za hudobný doprovod, Mirjam a Raule, že boli ochotné hrať na klavíri, keď sme to potrebovali ( a šlo im to výborne) a aj Tamare a Nike, že nás dirigovali a vraveli, čo robíme zle. Okrem spevu sme samkozrejme poslúžili aj svedectvami a povedali sme zboru modlitebné predmety za mládež :)

Majte pekný týždeň!